Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8197 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2762 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18760

Slovak Radio International


V týchto dňoch sa dožíva krásneho životného jubilea – 85 rokov  - významný kanadský športový novinár slovenského pôvodu,  George Gross. Je podpredsedom Medzináro...
 
Mladá Božena Popadičová mala veľké plány. Z východného Slovenska pricestovala do Bratislavy študovať slovenčinu a ruštinu. Znalosť jazyka a krásna výslovnosť jejotvorili dv...
 
V malebnom srbskom mestečku Báčsky Petrovec je 70 percent obyvateľov Slovákov a zvyšok Srbov. V obchodoch sa však hovorí len po slovensky, divadlo majú tiež slovenské a dokon...
 
Pri príležitosti 15 výročia vzniku Slovenskej republiky udelil prezident Ivan Gašparovič 22 –om slovenským osobnostiam najvyššie štátne vyznamenania. Medzi tými, ktorí si ...
 
Slováci v Maďarsku si stredovekú koledu „Daj boh šťastie tejto zemi“ spievajú nielen počas vianočných sviatkov, ale počas roka aj pri rôznych oficiálnych poduj...
 
Netrúfam si povedať v koľkých slovenských domácnostiach v zahraničí má betlehem svoje miesto pod stromčekom, jedno však viem iste. Čoraz viac krajanských rodín sa vracia k slove...
 
Neodmysliteľnou súčasťou Vianoc sú koledy. K tým najznámejším patrí Tichá noc, svätá noc....  Spievajú sa aj v rodine akademického maliara Jána Mráza, žijúceho v nemeckom M...
 
Hoci je dolnozemská kuchyňa veľmi pestrá jediná pochúťka, ktorá spája dolnozemských Slovákov sú klobásy. Rumuni, Srbi, ale aj Maďari majú na ich prípravu vlastný recept, ale...
 
Slovenská liga v Amerike si v tomto roku pripomína ste výročie založenia. Od svojho vzniku postupne zastrešila všetky významné americké slovenské spolky a tak je tomu aj v s...
 
Aké je to byť fotografom – dokumentaristom prezidenta Slovenskej republiky? Dva roky byť členom prezidentského doprovodu, veľa cestovať, spoznávať a objektívom zvečňovať d...
 
O Clevelande v štáte Ohio sa hovorí ako o druhom najväčšom slovenskom meste na svete. Podľa sčítania ľudu z roku 1990 sa  v meste a jeho okolí  hlásilo k slovenskej ná...
 
Aj v Bulharsku sa dohovoríte po slovensky. Treba vycestovať za mesto Pleven, kde sú tri naše dediny. Mali by ste sa však poponáhľať. Slovákov v nich akosi  ubúda, zato prib...
 
Najväčšia slovenská organizácia na americkom kontinente – Slovenská liga si v tomto roku pripomína sté výročie založenia. 9. septembra  jej členovia odovzdali  v...
 
V susednom Česku žije  po USA najpočetnejšia slovenská komunita na svete. A dovolím si tvrdiť,  že je to komunita ktorá patrí medzi tie najaktívnejšie. Svedčí o tom mn...
 
V uplynulých dňoch sa v Bratislave diskutovalo o záchrane kultúrneho dedičstva krajanov.  Na medzinárodnej konferencii, ktorú zorganizoval Úrad vlády pre Slovákov žijúcich ...