Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8191 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2760 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2492 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3702 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1600 9%
Počet hlasujúcich: 18745
Zbierky ligy
Slovenská liga v Amerike si v tomto roku pripomína ste výročie založenia. Od svojho vzniku postupne zastrešila všetky významné americké slovenské spolky a tak je tomu aj v súčasnosti. Významnú úlohu zohrala Slovenská liga v Amerike počas prvej svetovej vojny, keď sa angažovala v organizovaní dobrovoľníkov z radov amerických Slovákov v československom zahraničnom odboji vo Francúzsku. Členky ligy organizovali zbierky na pomoc slovenským bojovníkom a spolu s Čechmi zorganizovali tzv. Milióndolárovú zbierku na podporu národnooslobodzovacieho boja. Aktívna bola aj počas druhej svetovej vojny. Hovorí bývalý generálny tajomník ligy a dlhoročný vydavateľ Slováka v Amerike, Ján Hollý.
 

Ingrid Slaninková