Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8191 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2760 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2492 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3702 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1600 9%
Počet hlasujúcich: 18745
Stovky metrov krajanskej histórie
V uplynulých dňoch sa v Bratislave diskutovalo o záchrane kultúrneho dedičstva krajanov.  Na medzinárodnej konferencii, ktorú zorganizoval Úrad vlády pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa stretli nielen zástupcovia krajanských spolkov, ale aj slovenských inštitúcii, spravujúce knižničné,  archívne  a dokumentačné  fondy  ako aj múzejne zbierky, ktoré sa dotýkajú nielen histórie, jazyka a kultúry, ale aj  spôsobu života Slovákov žijúcich v zahraničí. Medzi takéto inštitúcie patrí aj Slovenský národný archív v Bratislave. S Erikou Javoššovou, vedúcou  oddelenia starších fondov, hovoríme o tom  akým spôsobom takéto dokumenty získavajú.
 

Ingrid Slaninková