Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8191 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2760 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2492 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3702 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1600 9%
Počet hlasujúcich: 18745
Kurča umývať netreba
Netrúfam si povedať v koľkých slovenských domácnostiach v zahraničí má betlehem svoje miesto pod stromčekom, jedno však viem iste. Čoraz viac krajanských rodín sa vracia k slovenským vianočným zvykom a tradíciám. Podobne ako Slovenky žijúce v Paríži. Patria medzi ne aj Jarmila Freaud a Zuzana Bojňanská.
 

Ingrid Slaninková