Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8191 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2760 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2492 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3702 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1600 9%
Počet hlasujúcich: 18745
Československá divadelná scéna
V susednom Česku žije  po USA najpočetnejšia slovenská komunita na svete. A dovolím si tvrdiť,  že je to komunita ktorá patrí medzi tie najaktívnejšie. Svedčí o tom množstvo podujatí a aktivít, medzi ktoré nesporne patrí aj vznik Československej divadelnej scény. Za je založením treba hľadať Slovensko-český klub a jeho predsedníčku Naďu Vokušovú.
 

Ingrid Slaninková