Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8191 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2760 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2492 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3702 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1600 9%
Počet hlasujúcich: 18745
Doma v Clevelande
O Clevelande v štáte Ohio sa hovorí ako o druhom najväčšom slovenskom meste na svete. Podľa sčítania ľudu z roku 1990 sa  v meste a jeho okolí  hlásilo k slovenskej národnosti vyše 100 tisíc ľudí. A tak je pochopiteľné, že Cleveland  zohral  dôležitú úlohu aj v histórii krajanského života. V roku 1907  tu bola založená Slovenská liga v Amerike a o osem rokov neskôr  podpísaná Clevelandská dohoda. Sídlia tu aj dve najväčšie fraternalistické organizácie a nachádza sa tu aj najväčšia socha Milana Rastislava Štefánika na svete. Počúvať tu môžete dve slovenské rozhlasové stanice, študenti   môžu študovať  na slovenskej škole a  evanjelici majú päť slovenských kostolov.  Cleveland je dokonca sídlom aj jediného slovenského ústavu v USA. Založený bol 15. septembra 1952 s  cieľom  udržiavať slovenského ducha medzi prichádzajúcimi a tam už žijúcimi Slovákmi. Kto sa zaslúžil o vznik tejto ojedinelej inštitúcie to nám už prezradí riaditeľ ústavu, Andrew Hudák.
 

Ingrid Slaninková