Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8198 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2762 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18761

Voľby zo zahraničia


Na parlamentných voľbách, ktoré sa uskutočnia 12. júna sa môžu zúčastniť aj občania Slovenskej republiky žijúci v zahraničí. Voliť môžu osobne, alebo poštou ak sa do 23. apríla zaregistrujú do osobitného zoznamu voličov na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Petržalka. Po splnení všetkých náležitosti im z úradu pošlú najneskôr do 8.mája obálku, hlasovacie lístky, návratnú obálku a poučenie o spôsobe hlasovania. Hlas zo zahraničia musí prísť na adresu Miestneho úradu v Petržalke najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom volieb - teda v piatok 11.júna.

Takmer rovnaké pravidlá pre voľby poštou platia aj pre občanov, ktorí trvalý pobyt na území Slovenska majú, ale vedia, že v deň volieb budú mimo územia republiky. Žiadosť o voľbu poštou sa však neposiela na mestskú časť Petržalka, ale na miestny úrad v mieste trvalého bydliska. Rovnako najneskôr do 23.apríla.

Právo zúčastniť sa parlamentných volieb zo zahraničia existuje od roku 2004. Na tých predchádzajúcich sa zúčastnili len 2 percentá z takmer 2 miliónov 200 tisíc ľudí žijúcich v zahraničí a hlásiacich sa k slovenskej národnosti.

14.06.2010
Na parlamentných voľbách sa zúčastnili aj Slováci zo zahraničia. Tí ktorí hlasovali poštou posielali svoje rozhodnutia na adresu petržalského miestneho úradu. Podľa výsledkov získala najviac hlasov SDKÚ-DS (244 hlasov). Na druhom mieste krajania volili SaS, (95 hlasov), Most-Híd (51 hlasov), KDH (50 hlasov), Smer-SD (46 hlasov), SMK (19 hlasov) a SNS (10 hlasov). ...
 
08.06.2010
Svoje právo voliť v nastávajúcich parlamentných voľbách, ktoré sa uskutočnia už túto sobotu, využije aj Peter Lipták z Českej republiky. Voliť bude v Bratislave.
 
07.06.2010
Petržalský miestny úrad zaevidoval k dnešnému dňu 453 doporučených zásielok, v ktorých sa nachádzajú volebné rozhodnutia „zahraničných“ Slovákov. Samospráva zapísala do osobitného zoznamu 565 voličov, ktorí sú prihlásení na trvalý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a svoje volebné právo realizujú prostredníctvom voľby poštou. Najviac návratných obálok bol...
 
02.06.2010
Je to fantastické, že aj Slováci zo zahraničia môžu voliť, myslí si Dušan Daučík, predseda Česko-slovenského spolku zo švédskeho Štokholmu.
 
26.05.2010
Voľby poštou zo zahraničia Ján Holý, dlhoročný tajomník Slovenskej ligy v Amerike a vydavateľ novín Slováka v Amerike víta. Myslí si však, že najrozumnejšia forma voľby by bola cez internet.
 
19.05.2010
Na parlamentných voľbách, ktoré sa uskutočnia 12. júna sa zúčastnia aj občania Slovenskej republiky žijúci v zahraničí. Voliť budú buď osobne, alebo poštou. Aký názor má na voľby poštou zo zahraničia Janko Fuzik, predseda Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku?
 
17.05.2010
Pred parlamentnými voľbami 2010 o voľbu poštou požiadalo celkovo asi 6900 Slovákov s trvalým pobytom na Slovensku, ktorí sa v čase volieb budú zdržiavať v zahraničí alebo Slovákov s trvalým pobytom v zahraničí. Slovenská pošta vypravila do cudziny spolu 6731 doporučených a 154 obyčajných listov pre Slovákov v zahraničí, ktorí požiadali o voľbu poštou. Obecné a mestské úrady ...
 
12.05.2010
Šiesti „zahraniční“ Slováci už využili možnosť voľby poštou pre júnové voľby poslancov Národnej rady SR. Svoje volebné rozhodnutie zaslali petržalskému úradu v návratnej obálke, pričom v piatich prípadoch ide o Slovákov, ktorí sú prihlásení na pobyt v susednej Českej republike a jeden list bol odoslaný zo Švajčiarska. Voľbu poštou môžu využiť voliči, ktorí sa dlh...
 
10.05.2010
Vladimír Skalský – predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí – je presvedčený, že je potrebné, aby v nastávajúcich parlamentných voľbách zaznel aj hlas ľudí, ktorí síce žijú mimo územia našej krajiny, ale majú dvojité občianstvo. Preto sa pripojil k tým, ktorí využijú svoje volebné právo a svojim hlasom budú rozhodovať o osude Slovenska na najbliž...
 
07.05.2010
Petržalský miestny úrad zaslal 881 doporučených zásielok voličom, ktorí chcú využiť voľbu poštou pri júnových parlamentných voľbách. Najviac, 585 listových zásielok smeruje do členských štátov Európskej únie, 190 k „zahraničným Slovákom“, ktorí budú môcť voliť zo susednej Českej republiky a 106 listov bude doručených voličom v zámorí. Celkové náklady na zaslanie...
 
03.05.2010
Najviac žiadostí o umožnenie voľby poštou v nadchádzajúcich parlamentných voľbách, ktoré sa uskutočnia 12. júna, bolo na petržalský úrad doručených zo susednej Českej republiky, Nemecka, Veľkej Británie a Írska. V Írsku žije aj Maroš Karabinoš. Na rozdiel od tých, ktorí sa rozhodli nevoliť, on sa volieb zúčastní. Prečo?
 
27.04.2010
Medzi tými, ktorí sa svoje volebné právo rozhodli nevyužiť patrí aj Vlasta Žákiová – Držíková, ktorá žije v Budapešti v Maďarsku.
 
26.04.2010
Petržalský miestny úrad dnes (26. apríl) oficiálne uzatvoril osobitný zoznam voličov, ktorí budú môcť v júnových parlamentných voľbách využiť volebné právo priamo zo zahraničia. Celkovo bolo zaevidovaných 565 žiadostí “zahraničných” Slovákov o umožnenie voľby poštou, pričom v porovnaní s rokom 2006 je to pokles o 76 voličov. ...
 
19.04.2010
Na petržalský úrad, ktorý je jediným volebným okrskom na Slovensku pre voľby Slovákov žijúcich v zahraničí, sa obrátilo 345 voličov so žiadosťou o voľbu poštou. Najviac žiadostí prichádza z členských štátov EÚ, USA, Kanady a Austrálie. Najväčší nápor podávania žiadostí o zápis do osobitného zoznamu voličov sa očakáva tento týždeň. Zahraniční Slováci sa môžu totiž do piatk...
 
14.04.2010
Na júnových parlamentných voľbách sa môžu zúčastní aj Michal Spevák, predseda Čiernohorsko-slovenského priateľstva z Podgorici v Čiernej Hore - z krajiny, kde podľa oficiálnych štatistík žije takmer tisícka Slovákov. Rozhodol sa voliť aj napriek tomu, že súčasný volebný systém pre Slovákov zo zahraničia považuje za veľmi komplikovaný.
 
12.04.2010
Súčasný spôsob voľby zo zahraničia je pre krajanov nesmierne komplikovaný. Aj preto Svetové združenie Slovákov v zahraničí vyvíja úsilie, aby sa Slováci zo zahraničia mohli zúčastňovať aj na iných voľbách, ako napríklad prezidentské, či komunálne... A to nielen osobne, poštou, ale aj cez internet. Predseda združenia, Vladimír Skalský.
 
08.04.2010
Hlas zo zahraničia musí prísť na adresu Miestneho úradu v Petržalke najneskôr posledný pracovný deň predo dňom volieb - teda v piatok 11.júna. Podľa adresy odosielateľa sa v osobitnom zozname žiadateľov zakrúžkuje meno voliča, tajnosť hlasovania je však podľa zapisovateľky Ústrednej volebnej komisie Lívie Škultéyovej, samozrejme, zaručená.
 
07.04.2010
Krajania, ktorí sa chcú zúčastniť na parlamentných voľbách musia svoju žiadosť doručiť na Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka do 23. apríla. Hovorca Ľubomír Andrássy. Po splnení všetkých náležitosti im MČ Bratislava-Petržalka pošle najneskôr do 8.mája obálku, hlasovacie lístky, návratnú obálku a poučenie o spôsobe hlasovania.
 
06.04.2010
Právo zúčastniť sa parlamentných volieb zo zahraničia existuje od roku 2004. Na tých predchádzajúcich sa zúčastnili len 2 percentá z takmer 2 miliónov 200 tisíc ľudí žijúcich v zahraničí a hlásiacich sa k slovenskej národnosti. Prečo tak málo ľudí využilo svoje volebné právo hovorí Vladimír Skalský, predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí.
 
01.04.2010
Voľby do Národnej rady SR boli stanovené na 12. júna2010. Priebeh volieb upravuje Zákon č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky z 13. mája 2004 Voľby pre zahraničných Slovákov upravuje § 10 zákona v tomto znení: Osobitný zoznam voličov (1) Osobitný zoznam voličov, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, vedie Mestská...