Prichádzajú posledné obálky


Petržalský miestny úrad zaevidoval k dnešnému dňu 453 doporučených zásielok, v ktorých sa nachádzajú volebné rozhodnutia „zahraničných“ Slovákov. Samospráva zapísala do osobitného zoznamu 565 voličov, ktorí sú prihlásení na trvalý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a svoje volebné právo realizujú prostredníctvom voľby poštou.

Najviac návratných obálok bolo zatiaľ doručených zo susednej Českej republiky (138 hlasov), Írska či Nemecka. Voliči, ktorí požiadali o voľbu poštou majú pre svoje rozhodnutie posledné hodiny, pretože obálka s hlasovacím lístkom musí byť doručená petržalskému úradu najneskôr v piatok – 11. júna. Obálka s hlasovacím lístkom doručená po tomto termíne už nebude môcť byť započítaná do výsledkov tohtoročných parlamentných volieb.

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

hs : 07.06.2010