Šiesti už odvolili


Šiesti „zahraniční“ Slováci už využili možnosť voľby poštou pre júnové voľby poslancov Národnej rady SR. Svoje volebné rozhodnutie zaslali petržalskému úradu v návratnej obálke, pričom v piatich prípadoch ide o Slovákov, ktorí sú prihlásení na pobyt v susednej Českej republike a jeden list bol odoslaný zo Švajčiarska. Voľbu poštou môžu využiť voliči, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú v zahraničí zo študijných či pracovných dôvodov, alebo sú v cudzine prihlásení na trvalý pobyt. Miestny úrad poslal do zahraničia celkom 881 doporučených zásielok s hlasovacími lístkami kandidujúcich politických strán a hnutí. „Zahraniční“ voliči musia svoje volebné rozhodnutie zaslať petržalskému úradu do 11. júna. Volebné rozhodnutia doručené po tomto termíne nebudú započítané do výsledkov parlamentných volieb.

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

lsls : 12.05.2010