Záujem o voľbu poštou vzrástol


Pred parlamentnými voľbami 2010 o voľbu poštou požiadalo celkovo asi 6900 Slovákov s trvalým pobytom na Slovensku, ktorí sa v čase volieb budú zdržiavať v zahraničí alebo Slovákov s trvalým pobytom v zahraničí. Slovenská pošta vypravila do cudziny spolu 6731 doporučených a 154 obyčajných listov pre Slovákov v zahraničí, ktorí požiadali o voľbu poštou. Obecné a mestské úrady im zaslali v termíne do 8. mája hlasovacie lístky spolu s obálkami na ich spätné zaslanie. To znamená, že záujem je v porovnaní s rokom 2006 takmer dvojnásobný.

Do dnešného dňa, teda . 26 dní pred voľbami, už prišlo z cudziny späť 184 doporučených a 356 obyčajných listov s volebnými lístkami určenými obecným úradom, kde je volič registrovaný. Pre Slovákov s trvalým pobytom na Slovensku je to miestny úrad v mieste pobytu, pre Slovákov s trvalým pobytom v zahraničí, je to miestny úrad v Petržalke. Do výsledku hlasovania bude započítaný hlasovací lístok doručený obecnému (mestskému, miestnemu) úradu najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom volieb, t.j. v piatok 11. júna 2010.

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

sla : 17.05.2010