881 doporučených zásielok


Petržalský miestny úrad zaslal 881 doporučených zásielok voličom, ktorí chcú využiť voľbu poštou pri júnových parlamentných voľbách. Najviac, 585 listových zásielok smeruje do členských štátov Európskej únie, 190 k „zahraničným Slovákom“, ktorí budú môcť voliť zo susednej Českej republiky a 106 listov bude doručených voličom v zámorí. Celkové náklady na zaslanie doporučených listov sa dostali na úroveň 4.453 EUR. Každý list obsahuje poučenie o spôsobe voľby, hlasovacie lístky kandidujúcich politických strán, hnutí a návratnú obálku. Poštovné za zaslanie spiatočnej obálky s výsledkom hlasovania ide na vrub voliča.

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

sal : 07.05.2010