Hlasy treba odovzdať do 11. júna


Hlas zo zahraničia musí prísť na adresu Miestneho úradu v Petržalke najneskôr posledný pracovný deň predo dňom volieb - teda v piatok 11.júna. Podľa adresy odosielateľa sa v osobitnom zozname žiadateľov zakrúžkuje meno voliča, tajnosť hlasovania je však podľa zapisovateľky Ústrednej volebnej komisie Lívie Škultéyovej, samozrejme, zaručená.

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

08.04.2010