Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8197 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2761 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18759

Slovenčina skonavšia


 

 Stalo sa mi už viackrát, že som sa v internetovej diskusii pozastavil nad jazykom článkov v rôznych médiách, a najneskôr druhá reakcia bola, či ma naozaj toto trápi viac než obsah. Inými slovami, na nejaký jazyk nedôjde nikdy, pretože vždy tu máme témy dôležitejšie. Že si rozumieme stále menej, všetko je nepresné, a o chvíľu sa už nedohovoríme vôbec, to asi nevadí. Je to tak aj pri tej našej pandémii.

Naposledy ma takto nadvihlo, keď v novinách neustále šermovali slovom „prekonaní“ v zmysle tých, čo prekonali covid-19. Prekonaní by však boli takí, ktorých covid porazil, prekonal, nie tí, ktorí, naopak, porazili, prekonali covid. Tí sú prekonavší. Keď som na to upozornil, hneď mi jedna známa, slovenská učiteľka, žijúca v USA, napísala, že mám síce pravdu, ale taký výraz by iste bežní čitatelia nepochopili, tí vzdelanejší považovali za zastaraný. Ale on teda zastaraný nie je, je to normálna súčasť aspoň trochu kultivovaného jazykového úzu, nemá totiž náhradu. Nemusí každý vedieť, že je to činné príčastie minulé, že ho možno používať ako spodstatnené,  tobôž nie, od akých slovies sa také príčastia tvoria. Stačí cit pre jazyk bez teórie. Ale v skutočnosti netreba ani to – ľudia by si zvykli, naučili sa to používať, zavedenie toho výrazu by rečovú prax kultivovalo. A ak už ani na to nie je odvaha, stačilo by hovoriť „po prekonaní“. V každom prípade som si myslel, že je to len chyba, neduh novinárov. Ale nie, otvoril som vyhlášku a ono to tam naozaj je! V akom jazyku vychádzajú na Slovensku právne normy?

Keby sme chceli byť puritáni, i výrazy „očkovaný“ či „testovaný“ indikujú skôr prebiehajúci stav (niekto sa práve očkuje, testuje), a preto by boli gramaticky správnejšie výrazy „zaočkovaný“ a „otestovaný“, vychádzajúce z dokonavých slovies. Napokon však, „očkovaný“ či „testovaný“ môže vyjadrovať aj to, že táto aktivita sa neustále opakuje, čiže ide o ľudí pravidelne očkovaných či pravidelne testovaných. Z tohto pohľadu sa môžu zdať v súčasnosti zavedené pojmy aj výstižné. S miernou iróniou či bez – ako to kto cíti.

Sú aj horšie terminologické nonsensy. Otrčenie QR kódu o očkovaní sa označuje za „bezinfekčnosť“. Ako sa všeobecne vie, aj očkovaní môžu byť infekční. Lenže tento termín iste nejedného pomýli, ľudia sa hádajú, že oni predsa nič neprenášajú, oni nič nemusia, lebo sú „bezinfekční“.

Aj na tom je vidno, že bez jazyka rezignujeme na porozumenie. Posnažme sa trochu, nech nie je slovenčina skonavšia...

 

                                                        Vladimír Skalský

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

Vladimír Skalský : 13.01.2022