Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8183 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2745 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2483 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3681 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1595 9%
Počet hlasujúcich: 18687

Realizačný team a redakčná rada


Realizačný team


Šéfredaktor: Vladimír Skalský, predseda SZSZ

Editorka:
Ingrid Slaninková

Web-design a technická podpora: Gabriel Roxer, Aglo Solution, s.r.o.Redakčná rada


  • Dagmar Mária Anoca (Rumunsko)
  • Július Behul (Kanada)
  • Ján Bencsik (Maďarsko)
  • Barbora Bobuľová (Taliansko)
  • Štefan Bujalka (Nemecko)
  • Jozef Čongva (Poľsko)
  • Dušan Daučík (Švédsko)
  • Vladimíra Dorčová (Srbsko)
  • Margaret Dvorská (Kanada)
  • Milan Čuba (spolupredseda Redakčnej rady, USA)
  • Ľubomír Feldek (Česko/Slovensko)
  • Imrich Fuhl (Maďarsko)
  • Ján Fuzik (Maďarsko)
  • Edita Gruberová (Rakúsko)
  • Michal Harpáň (Srbsko)
  • Pavel Hlásznik (Rumunsko)
  • Ján Holý (spolupredseda Redakčnej rady, USA)
  • Anna Ištvánová (Maďarsko)
  • Mária Jakabová (Maďarsko)
  • Juraj Jakubisko (Česko)
  • Eduardo E. Kabat (Argentína)
  • Imrich Kružliak (Nemecko/Slovensko)
  • Juraj Kukura (Nemecko/Slovensko)
  • Peter Lipták (Česko)
  • Katarína Melegová Melichová (Sbrsko)
  • Michael Novak (USA)
  • Viliam Paulíny (Česko)
  • Jozef Sabovčík (Kanada)
  • Vladimír Skalský (šéfredaktor – predseda SZSZ, Česko)
  • Ingrid Slaninková (editorka - Slovensko)
  • Milan Sládek (Nemecko/Slovensko)
  • Ernest Stredňanský (USA)
  • J. Em. Jozef kardinál Tomko (Svätá Stolica)
  • Bianca Unc (Rumunsko)
  • Samuel Vrbovský (Srbsko)
  • Naďa Vokušová (Česko)
  • Svetlana Zolňanová (Srbsko)
  • Miroslav Žbirka (Česko)