Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8197 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2762 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18760

Krajanom chýbajú voľby cez internet


Svetové združenie Slovákov v zahraničí víta rozšírenie možností voliť pre Slovákov v zahraničí, súčasne je však sklamané tým, že voľby prostredníctvom internetu boli odložené. V reakcii na predstavenie nového volebného kódexu to uviedol predseda združenia Vladimír Skalský. Upozornil pritom, že voľby prostredníctvom internetu sú obsiahnuté v Programovom vyhlásení Vlády SR.

Vladimír Skalský si myslí, že obavy z možného kupovania hlasov sa dali prekonať napríklad návrhom združenia, aby sa voľby prostredníctvom internetu týkali zatiaľ iba Slovákov v zahraničí, ”kde tento fenomén hrozbu nepredstavuje”. Skalský je však presvedčený, že možnosť hlasovania prostredníctvom internetu sa do našej legislatívy napokon dostane. ”Hoci aj až v ďalšom volebnom cykle, pretože všeobecný trend využitia elektronizácie v procesoch kreovania parlamentnej demokracie je zjavný a nedá sa pominúť,” dodal Skalský.

Hlavnou zmenou pre zahraničných Slovákov je, že návrh zákona pre nich rozširuje možnosti účasti aj pri voľbe prezidenta SR, v referende, a pokiaľ žijú mimo štátov Európskej únie, tak aj na eurovoľbách na Slovensku. Doposiaľ sa mohli zúčastniť len na voľbách do NR SR, kde je možná účasť korešpondenčne alebo vo volebnej miestnosti na Slovensku. ”Pozitívnou novinkou je, že táto žiadosť môže byť podaná aj elektronickou poštou,” dodal Skalský.

Na návrh združenia bola podľa Skalského do návrhu zákona zapracovaná aj možnosť, že Slovák bez trvalého pobytu na Slovensku môže voliť i osobne, v ktorejkoľvek volebnej miestnosti, bude potrebné len popri slovenskom cestovnom doklade predložiť potvrdenie o trvalom pobyte mimo Slovenska. Rezort vnútra do vlády plánuje predložiť návrh nového volebného kódexu do konca roka.

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

19.09.2011

Zdroj: SITA