Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8197 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2762 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18760

Prezident odovzdal vyznamenania


Prezident Ivan Gašparovič udelil pri príležitosti 18. výročia vzniku Slovenskej republiky štátne vyznamenania 15 osobnostiam kultúrneho, vedeckého a športového života. V historickej budove Národnej rady SR v Bratislave si prevzali jedno z trojice vysokých ocenení - Rad Bieleho dvojkríža, Rad Ľudovíta Štúra a Pribinov kríž.

"Oceňovaním ľudí, jednotlivcov, ktorí napriek zložitostiam, zvlášť častokrát neprajnosti a závisti, dokázali pracovať na sebe a zároveň pre spoločné dobro a dobré meno Slovenska, a to príkladne a záslužne, preukazujeme, že dokážeme zhodnotiť význam našich osobností v dejinách," povedal v príhovore prezident.

Medzi vyznamenanými bola aj kajakárka Elena Kaliská, ktorá prevzala Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy v oblasti športu.

"Toto ocenenie je úplne iné. Je to výnimočné ocenenie, ktoré je pre mňa veľmi vzácne, ktoré si strašne váži. Takéto ocenenie sa nedostáva každý deň, takže myslím si, že nielen pre mňa, ale aj pre ďalších významných ľudí je toto ocenenie takým celoživotným," skonštatovala Kaliská.

Osem slovenských osobností dostalo prezidentské vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy. Za rozvoj jazykovedy Ján Kačala, za rozvoj vedy, techniky a školstva ho prevzal Branislav Sitár. Po udelení povedal: "Ja som veľmi rád, že fyzika dostáva takéto ocenenie. Bolo by veľmi dobré, keby sme si vedu viac všímali, keby bola viac a lepšie financovaná. Hoci ja môžem povedať, že ten výskum v CERNe je financovaný pomerne dobre."Rad Ľudovíta Štúra I. triedy in memoriam udelil prezident SR trom zosnulým autoritám – medzi nimi aj hudobnému skladateľovi Jánovi Cikkerovi. Hovorí popredný slovenský huslista Peter Michalica: "Podľa mňa majster Cikker dokázal vo svojej tvorbe správne zosúladiť to slovenské s prinajmenej európskym alebo svetovým, takže Cikker bol svojim rozhľadom svetový a svojou dušou bol slovenský."Udeľovanie vyznamenaní, najmä štátnych, je významnou formou uznania zásluh občanov SR aj iných štátov. Ide o morálne a spoločenské ocenenie vynikajúcich jednotlivcov, výnimočne aj vojenských útvarov, ktoré majú zástavu. Právo udeľovať štátne vyznamenania patrí k tradičným kompetenciám hláv štátov.

Prezident udeľuje aj Rad Andreja Hlinku, Kríž Milana Rastislava Štefánika a Medailu prezidenta SR.ing

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

04.01.2011

Zdroj: TASR