Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8197 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2761 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18759

Realizačný team a redakčná rada


Realizačný team


Šéfredaktor: Vladimír Skalský, predseda SZSZ

Editorka:
Ingrid Slaninková

Web-design a technická podpora: Gabriel Roxer, Aglo Solution, s.r.o.Redakčná rada


 • Dagmar Mária Anoca (Rumunsko)
 • Július Behul (Kanada)
 • Ján Bencsik (Maďarsko)
 • Barbora Bobuľová (Taliansko)
 • Štefan Bujalka (Nemecko)
 • Jozef Čongva (Poľsko)
 • Dušan Daučík (Švédsko)
 • Vladimíra Dorčová (Srbsko)
 • Margaret Dvorská (Kanada)
 • Milan Čuba (spolupredseda Redakčnej rady, USA)
 • Ľubomír Feldek (Česko/Slovensko)
 • Imrich Fuhl (Maďarsko)
 • Ján Fuzik (Maďarsko)
 • Edita Gruberová (Rakúsko)
 • Michal Harpáň (Srbsko)
 • Pavel Hlásznik (Rumunsko)
 • Ján Holý (spolupredseda Redakčnej rady, USA)
 • Anna Ištvánová (Maďarsko)
 • Mária Jakabová (Maďarsko)
 • Juraj Jakubisko (Česko)
 • Eduardo E. Kabat (Argentína)
 • Imrich Kružliak (Nemecko/Slovensko)
 • Juraj Kukura (Nemecko/Slovensko)
 • Peter Lipták (Česko)
 • Katarína Melegová Melichová (Sbrsko)
 • Michael Novak (USA)
 • Viliam Paulíny (Česko)
 • Jozef Sabovčík (Kanada)
 • Vladimír Skalský (šéfredaktor – predseda SZSZ, Česko)
 • Ingrid Slaninková (editorka - Slovensko)
 • Milan Sládek (Nemecko/Slovensko)
 • Ernest Stredňanský (USA)
 • J. Em. Jozef kardinál Tomko (Svätá Stolica)
 • Bianca Unc (Rumunsko)
 • Samuel Vrbovský (Srbsko)
 • Naďa Vokušová (Česko)
 • Svetlana Zolňanová (Srbsko)
 • Miroslav Žbirka (Česko)