Kontakt


SVETOVÉ ZDRUŽENIE SLOVÁKOV V ZAHRANIČÍ

P.O.BOX 33
SK - 814 99 Bratislava 1
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Vladimír Skalský: skalsky@czsk.net
Ingrid Slaninková: sekretariat@szsz.sk

Sekretariát

Svetového združenia Slovákov v zahraničí
Laurinská 2
811 01 Bratislava

Členom združenia je dispozícii v pondelok a stredu od 15. do 18. hodiny. Prípadne po dohode aj v iných termínoch.

Kontakt: + 421 0918 792 400, e-meil: sekretariat@szsz.sk