O projekte - Internetový portál Slováci vo svete


Základná idea projektu:


-    zmyslom projektu je existencia profesionálneho centrálneho internetového portálu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
-    prevádzkuje ho Svetové združenie Slovákov v zahraničí ako reprezentant Slovákov žijúcich v zahraničí v spolupráci s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Maticou Slovenskou, Radiom Slovakia International, Slovensko-českým klubom a ďalšími partnermi

Motivácia projektu:


-    vychádzame z poznania, že internet je technológiou budúcnosti, ktorá umožňuje s relatívne malými nákladmi osloviť veľký počet respondentov, vrátane tých, ktorí dosiaľ nie sú organizovaní v slovenských spolkoch, so zvýšeným zásahom smerom k mladej a najmladšej generácii a smerom k súčasnej migračnej vlne Slovákov pracujúcich či študujúcich v zahraničí