Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8196 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2760 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1601 9%
Počet hlasujúcich: 18755

Štrofová u krajanov v USA


Štátna tajomníčka MZV Diana Štrofová rokovala v USA so zástupcami krajanských organizácií. Predstaviteľov Svetového združenia Slovákov v zahraničí, Slovenskej ligy v Amerike a Slovensko-amerického kultúrneho centra informovala o súčasnej situácii na Slovensku a dopadoch ekonomickej krízy. Americkým Slovákom poďakovala za ich snahu o udržiavanie slovenského dedičstva, tradícií a kultúry v USA. Podľa odhadov v zahraničí žijú asi dva milióny Slovákov, z toho v USA je najväčšia komunita – okolo 800 tisíc.

Predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí Vladimír Skalský informoval účastníkov stretnutia o cieľoch tejto zastrešujúcej organizácie krajanských spolkov. Upozornil, že Slováci v zahraničí môžu pomôcť Slovensku nielen pri šírení kultúry a udržiavaní tradícií, ale majú možnosti v oblasti ekonomickej spolupráce. Skalský požiadal štátnu tajomníčku MZV SR o podporu na úrovni EÚ v rámci diskusie o vytvorení portfólia starostlivosti o Európanov. Diana Štrofová vyjadrila podporu vyriešenia otázky vysielania slovenskej televízie aj na území USA, ktorá patrí medzi prioritné požiadavky amerických Slovákov. Na stretnutí sa hovorilo aj o otázkach financovania a možnostiach využívania slovenských grantových systémov krajanskými organizáciami, možnostiach zahraničných Slovákov zúčastniť sa na voľbách v SR, ako aj záchrane kultúrneho dedičstva amerických Slovákov.

Milan Čuba, člen výkonného výboru Slovenskej ligy v Amerike a generálnej rady SZSZ informoval o 120. výročí založenia najstarších slovenských novín vychádzajúcich v USA – Slovák v Amerike.

as

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

25.05.2009