Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8196 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2760 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1601 9%
Počet hlasujúcich: 18755
Štefan Boleslav Roman
Štefan Boleslav Roman patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti slovenského krajanského života. Na tohto rodáka z Veľkého Ruskova mnohí z vás – milí priatelia - spomínate dodnes. A to nielen kvôli tomu čo v živote dosiahol, ale aj kvôli jeho charizmatickej osobnosti. Jeho úspechy boli výsledkom tvrdej práce a usilovnosti. To čo zažil v prvých dňoch v cudzine, prežívali stovky našich emigrantov. Do krajiny javorového listu odišiel v roku 1937. Najskôr pracoval na farme. Istý čas bol v kanadskej armáde odkiaľ ho kvôli zdravotným dôvodom prepustili. Neskôr pracoval ako robotník v podniku General Motors v Ottawe. V jeho podnikateľskej činnosti zohrala významnú úlohu kúpa pozemkov, kde sa našli najväčšie zásoby uránu na svete. Stal sa uránovým kráľom. Venoval sa však aj poľnohospodárstvu. Jeho chov rožného statku dosiahol výrazné medzinárodné úspechy. Dnes je všeobecné známe, že poradcu mu robil aj Richard Nixon, neskorší americký prezident. Napriek týmto významný úspechom Roman nezabúdal ani na svojich krajanov. Ich aktivity podporoval najmä finančne a napokon vďaka nemu vznikol Svetový kongres Slovákov. Mnohí ho teda poznali najmä ako podnikateľa a zakladateľa kongresu. Ale nie všetci vedia, že to bol človek s obrovským zmyslom pre humor, že obľuboval slovenské ľudovky a najviac mu chutili východoslovenské špeciality. A to na ňom milovala aj jeho manželka Betty Romanová.
 

Ingrid Slaninková