Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8196 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2760 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1601 9%
Počet hlasujúcich: 18755
Slovenský farár
Ako sa žije a pracuje mladému evanjelickému farárovi medzi krajanmi na Dolnej Zemi? Na aké problémy naráža v civilnom, ale i cirkevnom živote? Čo rieši a na čo dosah nemá? Aj na tieto otázky odpovedá evanjelický farár zo Slovenského Komlóša Atila Spišák, ktorý niekoľko rokov slúžil aj medzi evanjelikmi v Budapešti.

Gregor Martin Papucsek