Slovenský farár
Ako sa žije a pracuje mladému evanjelickému farárovi medzi krajanmi na Dolnej Zemi? Na aké problémy naráža v civilnom, ale i cirkevnom živote? Čo rieši a na čo dosah nemá? Aj na tieto otázky odpovedá evanjelický farár zo Slovenského Komlóša Atila Spišák, ktorý niekoľko rokov slúžil aj medzi evanjelikmi v Budapešti.

Gregor Martin Papucsek