Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8198 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2762 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18761

Básnik Ján Botto


Pred 180 rokmi sa narodil najvýraznejší predstaviteľ slovenského literárneho romantizmu, autor balád a povestí inšpirovaných ľudovou poéziou, básnik Ján Botto. Narodil sa 27. januára 1829 vo Vyšnom Skálniku.

Popri Samovi Chalupkovi, Andrejovi Sládkovičovi a Jankovi Kráľovi patrí Botto medzi najtalentovanejších poetov našej literárnej romantiky. Bol najmladším štúrovským básnikom. S myšlienkami bratislavskej mládeže sa stretol v Levoči a svojimi dielami sa zaradil medzi najlepších zo Štúrovej básnickej školy. Jeho literárne smerovanie zásadne ovplyvnilo štúdium v Levoči. Tam sa začal básnicky prejavovať. Zapojil sa do národného kultúrneho života, bol spoluzakladateľom Matice slovenskej, členom jej literárneho odboru a patrónom slovenského gymnázia v Revúcej. V rokoch 1845-1847 napísal takmer tretinu svojho básnického diela, v ktorom sa usiloval o svojský umelecký prejav a originálny výraz. Čerpal z ľudovej poézie a využíval jej obraznosť a symboliku. Jeho vrcholným dielom je básnická skladba „Smrť Jánošíkova“ (1862), skladajúca sa z deviatich spevov, relatívne samostatných celkov, zobrazujúcich hlavného hrdinu vždy z iného zorného uhla. Známe sú aj balady „Žltá ľalia“ a „Margita a Besná“.

Ján Botto zomrel 28. apríla 1881 v Banskej Bystrici.

halas

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

27.01.2009