Tradičná slovenská svadba na Dolnej zemi
K začiatku spoločného života muža a ženy patrí svadba a to platí aj v živote krajanov. Na jej prípravách sa v minulosti zúčastňovala nielen blízka rodina, ale v prípade dolnozemských Slovákov, teda krajanov žijúcich v Srbsku, Maďarsku a Rumunsku aj celá dedina. Od zásnub, ohlášok až po pečenie koláčov a prípravy svadobného jedla. Ako sa svadba pripravovala prezradí Jarmila Gerbocová.
 

Ingrid Slaninková