Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8197 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2762 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18760

Pred 110 rokmi sa narodil básnik Ján Smrek


16. decembra 1898 v Zemianskom Lieskovom sa narodil básnik, spisovateľ, redaktor, publicista, vydavateľ a organizátor kultúrneho života, národný umelec Ján Smrek, vlastným menom Ján Čietek.

S menom najčítanejšieho a najprekladanejšieho slovenského básnika sú spojené najmä nezabudnuteľné básnické zbierky Cválajúce dni, Iba oči, Básnik a žena, Nerušte moje kruhy, ale aj iné. Jeho tvorba sa vyznačuje oslavou mladosti, života a lásky k žene, sa stala synonymom generačného optimizmu a vitalizmu. Literárne začal pracovať v rokoch prvej svetovej vojny. Vo viacerých básňach reagoval na svoje zážitky frontového vojaka. Poslaním poézie je podľa neho vyvolávať najmä pocity krásna a harmónie. Báseň má byť citová a muzikálna. Počas vojnových rokov sa venoval literárno-organizačnej práci. Vo svojej tvorbe používal aj pseudonymy Ilja Volžanin, Larix a aj iné.

Ako sirota sa vyučil za obchodného pomocníka a v roku 1917 narukoval do rakúsko-uhorskej armády. V Modre vyštudoval učiteľský ústav. Šesť semestrov študoval na Evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave, štúdium však nedokončil, pretože ho naplno zaujala práca novinára. Už ako stredoškolák externe spolupracoval s Národnými novinami v Martine. Od roku 1924 pôsobil Ján Smrek ako redaktor Slovenského denníka v Bratislave, neskôr (1925-1929) v martinských Národných novinách. V rokoch 1930-1938 pracoval v pražskom Mazáčovom nakladateľstve a založil tam Edíciu mladých slovenských autorov. V roku 1930 založil a redigoval literárny mesačník Elán. Začiatkom 2. svetovej vojny sa vrátil späť na Slovensko a usadil sa v Bratislave, kde do jesene 1944 pokračoval vo vydávaní Elánu. V roku 1944 vládne kruhy časopis Elán zakázali, v jeho vydávaní pokračoval až v rokoch 1946-1947. Od roku 1945 zastával Ján Smrek funkciu prednostu kultúrneho odboru Povereníctva informácií, kde sa angažoval v prospech Demokratickej strany. Po roku 1948 pôsobil ako samostatný umelec, politicky, občiansky a publikačne diskriminovaný.

Knižne debutoval v roku 1922 básnickou zbierkou Odsúdený k večitej žízni, v ktorej sa vyrovnával so symbolizmom a ťaživými skúsenosťami z detstva. Zbierkou Cválajúce dni (1925) sa zaradil medzi najvýraznejšie talenty nastupujúcej povojnovej generácie, prihlásil sa k filozofii vitalizmu ako životnému výrazu hlásajúcemu aktivitu a životný elán. Svoju filozofiu lásky a vzťah k žene vyjadril v knihe Básnik a žena (1934). Básnické svedectvo o časoch komunistickej diktatúry vyjadrujú básne v zbierke Proti noci (1993). Písal aj poéziu pre deti. V polovici 50. rokov publikoval zbierky Maľovaná abeceda (1954) a Machule (1956). Napísal libretá k operám Jána Cikkera Beg Bajazid (1957) a Mr. Scrooge (1963). Ján Smrek zasvätil veľkú časť svojej literárnej dráhy prekladateľskej tvorbe, hlavne z francúzskej, maďarskej a ruskej literatúry.

Ján Smrek zomrel 8. decembra 1982 vo veku nedožitých 84 rokov.

aka

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

15.12.2008