Stretnutie s akad. maliarom Jánom Mrázom

(Nemecko / Mníchov, Landsbergerstrasse 39, v priestoroch Slovenskej katolíckej misie Sobota, 22.novembra 2008 o 19:30 hod )

22.11.2008

Program:
 1, Čítanie z knihy "Spomienky ružomberského maliara"
 2, Výber z vlastnej poézie
 3, Fujarôčka moja - ako som sa naučil hrať na fujare

Kontakt:
Slovenská katolícka misia, Mníchov
jan.mraz@gmx.net