Krajania žiadajú televíziu
Na krajanskom podujatí - Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí - ktoré sa cez víkend skončilo v Bratislave sa zúčastnilo viac ako sto zástupcov slovenských spolkov a organizácií z 25 krajín sveta. Ústrednou témou konferencie, ktorú zorganizoval Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, bola slovenčina v slovenskom zahraničí. Diskutujúci sa zaoberali formami výučby slovenského jazyka v jednotlivých krajinách, komunikáciou v slovenčine v rodinnom, spoločenskom a cirkevnom živote, ako aj slovenčinou v krajanských médiách a ich vplyvom na udržiavanie národného povedomia. Zo záverov konferencie vyplýva, že Slováci žijúci v zahraničí požadujú čo najskôr realizovať projekt televízneho vysielania pre krajanov, ktorý by sa takisto pričinil o uchovanie slovenčiny v zahraničí. Potvrdzujú to aj slová predsedníčky úradu, Vilmy Prívarovej.
 

Ingrid Slaninková