Slovenskí vedci a LHC


V Európskom laboratóriu pre časticovú fyziku CERN pri Ženeve uviedli  do prevádzky najväčší urýchľovač sveta LHC. Na budovaní jeho dvoch detektorových komplexov ATLAS a ALICE sa úspešne podieľajú aj skupiny fyzikov a inžinierov z Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied  Košiciach. Svojím výkonom predstavuje LHC najväčší vedecký projekt všetkých čias. Po dosiahnutí projektovaných parametrov bude energia urýchlených častíc 7-krát vyššia a intenzita zväzkov častíc 30-krát väčšia ako na doterajších urýchľovačoch. Zariadenie  prispeje k hlbšiemu pochopeniu toho, ako je náš svet usporiadaný a  ako sa vyvíjal náš vesmír  po svojom vzniku

anka

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

29.09.2008