Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8196 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2760 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3702 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1600 9%
Počet hlasujúcich: 18751

Slovenskí vedci a LHC


V Európskom laboratóriu pre časticovú fyziku CERN pri Ženeve uviedli  do prevádzky najväčší urýchľovač sveta LHC. Na budovaní jeho dvoch detektorových komplexov ATLAS a ALICE sa úspešne podieľajú aj skupiny fyzikov a inžinierov z Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied  Košiciach. Svojím výkonom predstavuje LHC najväčší vedecký projekt všetkých čias. Po dosiahnutí projektovaných parametrov bude energia urýchlených častíc 7-krát vyššia a intenzita zväzkov častíc 30-krát väčšia ako na doterajších urýchľovačoch. Zariadenie  prispeje k hlbšiemu pochopeniu toho, ako je náš svet usporiadaný a  ako sa vyvíjal náš vesmír  po svojom vzniku

anka

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

29.09.2008