Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8197 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2762 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18760

Ladislav Bielik v Moskve


V Slovenskom inštitúte sprístupnili výstavu fotografií Ladislava Bielika "August 1968, Bratislava". Slovenský veľvyslanec v Rusku A. Čisár v príhovore konštatoval, že udalosti roku 1968 v Československu dostali politické hodnotenie v podobe oficiálneho ospravedlnenia prezidenta Ruskej federácie za vstup vojsk piatich štátov Varšavskej zmluvy a prakticky nehrajú rolu v súčasných dobrých vzťahoch medzi našimi národmi a štátmi, nemožno ich aktualizovať. Bielikove skvelé dokumentárne fotografie sú otvorenou a pravdivou výpoveďou o ľudskej realite tých dní, ako ich prežívali Slováci a ako sa uchovali v našej ľudskej a národnej pamäti. Sú nabité emóciami, ale predkladáme ich ruskej verejnosti bez akýchkoľvek demonštratívnych gest a veríme, že výstava bude takto aj prijatá. V rozhovoroch hostí prevládalo pozitívne hodnotenie organizácie tejto výstavy v Moskve, na všetkých zapôsobila hlbokým dojmom a pre viacerých prítomných, aj starších ročníkov, bola objavom.

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

22.09.2008