Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8198 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2762 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18761

Slovensko na Thames Festivale v Londýne


V dňoch 13.-14.septembra sa uskutočnil v Londýne pod záštitou starostu Borisa Johnsona 10-ty ročník Thames Festivalu. Cieľom festivalu je osláviť rieku, ktorá je vyhľadávaným miestom na aktivity vo voľnom čase, a tiež poukázať na kultúrnu rozmanitosť Londýna. Londýnčania a návštevníci mesta si užívali zábavu v atmosfére plnej života, s prehliadkami pouličného umenia, pyrotechnikou, ilumináciami, vodnými pretekmi, pouličným divadlom, vystúpeniami speváckych zborov, plážovými aktivitami či koncertmi.

Festivalové podujatia sa konajú denne od poludnia do desiatej večer. V sobotu prebiehajú populárne preteky lodí, ktoré štartujú z Richmondu. V rámci nich možno vidieť čínske lode s drakmi, vikingské veslové člny, havajské bojové kanoe, írske lode curragh a mnoho iných zaujímavých plavidiel smerujúcich do Greenwichu. Popoludnie sa nesie v znamení hudby, pouličných predstavení, tanca, dobrého jedla a remesiel prezentovaných v jednotlivých stánkoch. Nedeľa patrí milovníkom komédie a hudby, ale aj súťaži v stavaní hradov z piesku a tiež flotile na Temži. Najväčšími udalosťami dňa sú nočný karneval a ohňostroj pri Oxo Tower, ktorý je považovaný za finále festivalu.

Na festivale sa počas dvoch dní zúčastnilo približne 950-tisíc návštevníkov. V pavilóne New European Village mali okrem Slovenskej republiky svoje zastúpenie aj Česko, Maďarsko, Poľsko, Lotyšsko, Litva, Estónsko, Rumunsko a Bulharsko.

Slovensko sa na Thames Festivale zúčastnilo po prvý raz v roku 2005. Reprezen¬tovalo nás Slovenské centrum v Londýne. V tomto roku, už po druhý krát, sa pripojili aj Banskobystrický samosprávny kraj a ako nováčik Trnavský samosprávny kraj. Slovensko, spolu s ďalšími európskymi krajinami, dostalo možnosť prezentovať svoju kultúru, tradície a spôsob života v pavilóne New European Village pred Royal Elizabeth Hall. V dvoch slovenských stánkoch sa britskej verejnosti predstavili populárne slovenské turistické destinácie, možnosti podnikania a investovania v SR a zaujala aj prehliadka ľudového umenia a kultúry. Slovenskú prezentáciu navštívilo počas festivalu 10-tisíce návštevníkov. Väčšinu návštevníkov stánku SR tvorili britskí občania, ale významnú časť účastníkov tvorili aj turisti z celého sveta - návštevníci Londýna.

Návštevníci slovenského stánku sa zaujímali najmä o atrakcie v oblasti turistického ruchu, napríklad : hlavné mesto Bratislava, Vysoké a Nízke Tatry, mestá Banská Bystrica a Trnava s ich pamiatkami a možnosťami pre turistov, ďalšie väčšie mestá, jaskyne, hrady a zámky, kúpele, možnosti ubytovania, jeho ceny a úroveň, letecké spojenie so Slovenskom, ceny leteniek atď. Svojou vysokou profesionálnou úrovňou prezentácie prispel slovenský stánok k vytváraniu dobrého imidžu SR vo Veľkej Británii a vo vzťahu k zahraničným návštevníkom Londýna.


Martin Hakel
Riaditeľ Slovenského centra v Londýne

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

16.09.2008