Viedenčanka
Po augustových udalostiach v roku 1968 našlo v najbližšom meste na „druhom brehu“ rieky Dunaj vo Viedni v prvých mesiacoch útočisko vyše 100 tisíc ľudí. Medzi nimi aj pôvodom Slovenka, teraz už Viedenčanka, Jana Patschová.

Mária Mikušová