August 1968
Augustové udalosti v roku 1968 prinútili tisícky ľudí opustiť domovy vo vtedajšom Československu a hľadať uplatnenie v cudzine. Z rakúskych táborov odchádzali do celého sveta. Podľa neoficiálnych štatistík v tom období emigrovalo takmer 140 tisíc Slovákov. Najviac - 30 tisíc odišlo do Kanady. O augustovej emigrácii hovoríme s Ľubicou Bartalskou.
 

Ingrid Slaninková