Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8190 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2759 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2491 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3699 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1598 9%
Počet hlasujúcich: 18737
August 1968
Augustové udalosti v roku 1968 prinútili tisícky ľudí opustiť domovy vo vtedajšom Československu a hľadať uplatnenie v cudzine. Z rakúskych táborov odchádzali do celého sveta. Podľa neoficiálnych štatistík v tom období emigrovalo takmer 140 tisíc Slovákov. Najviac - 30 tisíc odišlo do Kanady. O augustovej emigrácii hovoríme s Ľubicou Bartalskou.
 

Ingrid Slaninková