Najfotografovanejšia obec


V obci Vlkolinec, ktorá je zapísaná v zozname chránených kultúrnych pamiatok UNESCO a kde trvalo žije 29 obyvateľov sa 25. augusta stretne 175 fotografov zo 45 krajín. V rozmedzí 2 - 3 hodín sa pokúsia urobiť najviac fotografií tejto obce, čím sa pokúsia o zápis do Guinessovej knihy rekordov. pokus o prekonanie rekordu sa uskutoční v rámci 29. svetového kongresu Celosvetovej fotografickej organizácie registrovanej pri OSN, ktorý sa uskutoční na Slovensku vo viacerých mestách. Budú medzi nimi fotografi z Číny, Ománu, Singapuru, Japonska, Indonézie, Nového Zélandu a ďalších krajín.

hanka

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

14.08.2008