Slovenské známky na olympiáde


Štvrtý raz sa na olympijských hrách predstavia exponáty Slovenskej spoločnosti olympijskej a športovej filatelie. V rámci kultúrnej časti pekinskej olympiády sa na súťažnej výstave Olympex Peking 2008 zúčastní desať slovenských exponátov. Národný komisár za Slovenskú republiku Ervín Smažák pred odletom do dejiska olympijských hier zdôraznil šance na úspech slovenských exponátov, ktoré pri každej svojej prezentácii na predchádzajúcich troch olympiádach získali významné ocenenia vrátane zlatých medailí: „Trúfame si nadviazať na doterajšie ocenenia, ktoré nás zaraďovali medzi najúspešnejšie filatelistické krajiny. Zásluhu na tom mali spočiatku najmä zbierky nášho predsedu Petra Osuského. V Pekingu to budú tentoraz expozície Vojtecha Jankoviča „Môj život ako život bicykla“ v kategórii športovej a Ivana Trančíka „Športy zimných olympijskkých hier“ v olympijskej kategórii. Určite upúta aj expozícia Igora Banása „Jazdecký šport“, Františka Sopka „Hry z Olympie-Hry zo všetkých najslávnejšie“, ako aj druhý Trančíkov exponát „Ženy a šport“.“ Hodno dodať, že aj sám národný komisár Ervín Smažák sa bude v Pekingu uchádzať o ocenenie jednak v otvorenej triede, do ktorej patrí zbierka rozličných predmetov s 51-percentným podielom známok a v športovej kategórii s exponátom „Hádzaná“.

alas

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

05.08.2008