Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8187 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2757 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2490 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3694 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1596 9%
Počet hlasujúcich: 18724

Vláda chce späť Slovákov zo zahraničia


Slováci stále cestujú za prácou do zahraničia. Najviac ich odišlo do susednej Českej republiky, ku koncu roku 2007 ich bolo takmer 110 tisíc. Po Česku nasleduje Veľká Británia a Írsko. Vláda Roberta Fica ich chce prilákať späť do vlasti. Podľa nej v období ekonomického rastu slovenská ekonomika pociťuje v niektorých odvetviach hospodárstva nedostatok pracovníkov.
Ministerstvo práce preto navrhuje v dokumente Koncepcia štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí do roku 2015 vybudovať mobilitné infocentrá vo zvolených krajinách, ako aj organizovať burzy práce. Infocentrá by mali informovať o našom pracovnom trhu a motivovať Slovákov, aby sa vrátili do vlasti. Medzi potenciálnych záujemcov o prácu na Slovensku by mali patriť okrem slovenských migrantov aj občania jednotlivých krajín, ktorí by u nás chceli pracovať. Vláda by mala poskytnúť možnosti „presídlenia späť do SR po individuálnom začlenení sa do sociálno-ekonomických vzťahov v rámci Slovenska“. Výrazný podiel na spolupráci sa očakáva od spolkov Slovákov žijúcich v zahraničí. Naplneniu tohto zámeru by mali pomôcť pravidelné burzy práce, ponúkajúce pracovné príležitosti v krajinách, v ktorých žije najviac Slovákov.
Dôvodom pre tieto návrhy je podľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny aj pracovná migrácia občanov Slovenska do zahraničia. „Ústredie deklaruje citeľný nedostatok pracovných síl v niektorých odvetviach hospodárstva (automobilový, strojárstvo) a informuje o potrebe zastavenia masívneho odlevu kvalifikovaných pracovníkov zo SR do zahraničia,“ píše sa v materiáli.
Najviac Slovákov vycestovalo za prácou do Českej republiky. Ku koncu roku 2007 ich bolo takmer 110 tisíc. Druhou krajinou v poradí, kam mali naši občania namierené za prácou, bola Veľká Británia. Tam ich malo byť k 31. decembru 2007 takmer 79 tisíc. Nasleduje Írsko, kde počet slovenských pracujúcich migrantov dosiahol takmer 33 tisíc. V Írsku tvorili Slováci ku koncu minulého roka 6,5 percenta pracovnej sily krajiny z nových členských štátov Európskej únie.
Predkladaná koncepcia sa okrem iného venuje aj pomoci Slovákom žijúcim v zahraničí, ktorí môžu študovať na slovenských vysokých školách v slovenskom jazyku. Ministerstvo školstva SR by malo študentov finančne podporovať štipendiami. Záujem o takéto vysokoškolské vzdelávanie je hlavne medzi uchádzačmi zo Srbska, Rumunska a Ukrajiny, kde záujem o štipendium značne prevyšuje možnosti schváleného rozpisu.
„Priemerný záujem prejavujú Slováci žijúci v Chorvátsku, Maďarsku, Poľsku a Slovinsku. Z ostatných európskych krajín, ako je Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Nórsko a Švajčiarsko sa dlhodobejšie nehlásia žiadni uchádzači, preto je potrebné prehodnotiť podmienky poskytovania pomoci Slovákom žijúcim v týchto krajinách,“ uvádza sa v Koncepcii štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí do roku 2015.

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

30.07.2008