Slovenský vojak získal americkú medailu


Medailou za príkladnú službu v operácii Iracká sloboda ocenil pridelenec obrany USA, podplukovník David Dalles príslušníka Ozbrojených síl SR, kapitána Šimona Szoráda. V operácii Iracká sloboda vynikajúcim plnením svojich povinností počas bojových operácií prispel k úspechu veliteľskej misie. V roku 2007 pôsobil v Iraku šesť mesiacov ako vedúci starší dôstojník koaličných síl slovenskej ženijnej odmínovacej roty. Profesionálnym vojakom je od roku 1992. The Army Commendation Medal sa udeľuje členovi ozbrojených zložiek spriatelenej misie za hrdinský čin, výnimočný výkon alebo službu, ktorá priniesla obojstranný prospech spojeneckej misii aj armáde Spojených štátov.

hal

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

12.06.2008