90. výročie Pittsburghskej dohody
31. mája uplynie 90 rokov od podpisu Pittsburghskej dohody – dokumentu, ktorý sa stal Magnou Chartou slovenského národa. Dokument vznikol v období, keď za veľkou mlákou žilo vyše 600 tisíc Slovákov, vydávali šesť slovenských denníkov a zastrešovala ich Slovenská liga v Amerike. O význame tohto dokumentu, ale aj o tom, čo predchádzalo jeho podpisu hovoríme s Dr. Ľubicou Bartalskou, riaditeľkou Odboru kultúry Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
 

Ingrid Slaninková