Hlucháňom hrozí vyhynutie


Medzi najohrozenejšie vtáky na Slovensku patria tetrovy hlucháne. Poznatky z ich dlhodobého výskumu v pohoriach stredného Slovenska potvrdzujú, že týmto našim najväčším lesným kurovitým vtákom hrozí vyhynutie. Kým pred polstoročím žilo na vhodných lokalitách v horských oblastiach Slovenska približne 3000 kohútov tetrova hlucháňa, v súčasnosti to nie je ani 500 kohútov. Na výrazné zníženie počtu hlucháňov tetrovov majú dopad viaceré negatívne faktory. Tieto vtáky sú úzko viazané na lesné pralesovité porasty, a preto im umelé lesné ekosystémy s nevhodným drevinovým zložením a nevhodným vekom nevyhovujú. Zvýšená turistika v lesoch a nadmerný zber lesných plodov tiež vyrušujú veľmi plaché hlucháne. Negatívne na hlucháne pôsobí aj tlak líšok obyčajných, kún lesných a skalných, medveďov hnedých, jastrabov lesných, krkavcov čiernych, sojok škriekavých a ďalších prirodzených predátorov. Tým totiž veľmi často padnú za obeť celé násady v hniezdach hlucháních sliepok, a tak sú prírastky veľmi nízke. Keď sa k tomu pridá aj chladné a daždivé počasie na prelome mája a júna kedy sa hluchániciam liahnu z vajíčok kuriatka, potom sú prírastky týchto operených minimálne, pretože mnohé kuriatka uhynú.

las

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

28.04.2008