Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8191 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2760 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2492 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3702 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1600 9%
Počet hlasujúcich: 18745
Slovenčina v škole, ale aj v kostole
Podľa neoficiálnych štatistík sa k slovenskej národnosti na Zakarpatsku hlási takmer 17 tisíc krajanov. Tým z vás, ktorí nemajú po ruke mapu a nevedia si hneď predstaviť, v ktorej časti sveta sa táto lokalita nachádza, napovieme - ide o bývalé územie Zväzu sovietskych socialistických republík, terajšie územie Ukrajiny, často nazývané aj Podkarpatská Rus. Reč je teda o najzápadnejšej oblasti Ukrajiny, ktorá susedí s našou krajinou. Už samotná geografická blízkosť naznačuje, že Slováci na Zakarpatsku žili od nepamäti a že ich história je naozaj veľmi zaujímavá. Napokon, potvrdzujú to aj slová Jozefa Hajniša, predsedu Matice Slovenskej na Zakarpatsku.
 

Ingrid Slaninková