Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8197 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2762 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18760

Slovensko-český klub: TRINÁSTKA BEZ OBÁV


Uprostred roku 2008 vstúpi Slovensko-český klub, vydavateľ časopisu Slovenské dotyky, už do trinásteho roku svojej existencie. V rozpore s poverami by toto obdobie malo byť skôr šťastné, rozhodne veľmi produktívne. V roku 2008, na sklonku dvanásteho i začiatku trinásteho roku činnosti nášho klubu, sa totiž tradičné projekty rozširujú a nové rozbiehajú.
Popri vydavateľských aktivitách – či už ide o mesačník Slovenské dotyky, spoluvydavateľský podiel na česko-slovenskom štvrťročníku, česko-slovenskej revue Zrkadlenie/Zrcadlení, alebo o knihy – venuje sa klub celému radu kultúrnych a vzdelávacích projektov.
Festivaly Dni slovenskej kultúry sa majú tento rok uskutočniť už v štrnástich mestách, v roku 2007 to bolo v jedenástich. Ten najväčší, česko-budějovický máme práve za sebou, skončil sa Radničným bálom v piatok 22. februára. Ten najstarší, odohrávajúci sa v kulisách „moravských Atén“, teda Moravskej Třebovej, nás čaká v apríli, najviac ich je koncentrovaných do októbra, ktorý je už tradične Mesiacom česko-slovenskej kultúrnej vzájomnosti.
K Slovenským salónom (nielen) v Nostickom paláci, sídle Ministerstva kultúry ČR, pribudli už koncom minulého roka Slovensko-české večery v Míčovni Pražského hradu. Cieľom aktivity je prezentovať slovenskú menšinu v ČR a česko-slovenské vzťahy na najvyššej predstaviteľnej úrovni, v spolupráci s Kanceláriou prezidenta republiky. Táto naša činnosť sformovala novovytvorené Divadlo Míčovna/Hraní na Hradě. Akcie budú súčasťou společensko-kultúrneho života nejslávnejšieho a najdôležitejšieho miesta v Českej republike – Pražského hradu. Ich program bude prístupný aj na oficiálnych stránkach Pražského hradu www.hrad.cz. Dramaturgia vychádza z faktu, že Pražský hrad je veľmi špecifické, reprezentatívne a historické miesto, nie je to „bežné“ kultúrne centrum. Kultúra na Pražskom hrade by mala byť výnimočná práve kvôli svojej spätosti s miestom a jeho symbolikou. Z toho vychádza aj predstava o kultúrnej náplni priestorov Pražského hradu, ktorú zastáva prezident Českej republiky prof. Václav Klaus. Preto v podstatnej časti programu vychádzame z kľúčových udalostí česko-slovenských dejín. Dôraz je kladený i na veľké postavy česko-slovenskej histórie, Slovákov, ktorí pôsobili v Prahe.
S už spomínaným Mesiacom česko-slovenskej kultúrnej vzájomnosti úzko súvisí naštudovanie oratória „Antika 21 (Příběh o lásce, vzdoru a dvou bratrech. Příběh o Antigoně v nás)“. Dielo by malo byť predvedené v Kongresovom paláci v Prahe na úvod a v Slovenskom národnom divadle v Bratislave na záver onoho mesiaca. Ide teda o pilotný projekt celého podujatia, prerokovaný na úrovni ministrov. Projekt pripravuje skupina veľmi skúsených subjektov, hlavným organizátorom je Slovensko-český klub, spolupracujú aj združenie Aréna a Lewron Vision. Autorkou libreta je česká režisérka Irena Žantovská, autorom hudby slovenský hudobný skladateľ Rudolf Geri, obsadenie je česko-slovensko-poľské. Za koprodukujúcimi subjektmi sú projekty ako Olza, rockové oratorium Jan Hus či celý rad prevzatých i pôvodných muzikálov. Zámerom je vytvoriť veľmi hodnotné, kvalitné scénické dielo na pomedzí klasickej a rockovej hudby, ktoré bude súčasne zdieľne a komunikatívne a bude tak zásadnou, reprezentatívnou i reprezentačnou súčasťou Mesiaca česko-slovenskej kultúrnej vzájomnosti 2008.
Popri podiele na celom rade divadelných či literárnych prezentácií (najbližšia nás čaká na pražskom Svete knihy koncom apríla) veľkú pozornosť bude Slovensko-český klub venovať výtvarným výstavám. Niektoré majú napokon presah aj smerom k slovesnému umeniu – to je prípad už tradičného projektu „Slovenská literatúra v obrazoch“, a v inom zmysle aj Salónu slovenských karikaturistov, ktorý sme pred dvoma rokmi presunuli z Malostranskej besedy do Mánesa. Uskutoční sa však aj veľké množstvo čisto výtvarných výstav, okrem iného v rámci rozsiahleho projektu Slovenské výstavy pre Prahu 1. Špičkových výstav, predstavujúcich rôzne aspekty slovenského výtvarného umenia, bude veľa, a to vo viacerých prestížnych priestoroch v Prahe: Mánes, Palác Hybernia, Galerie Orlická - Palác VZP, Černá labuť, D+Gallery... Zmieňme aspoň výstavu „Slovenská kresba a grafika“ v D+Gallery, ku ktorej vyjde obsiahla výpravná veľkoformátová antológia, májovú výstavu prof. Ivana Csudaia a absolventov VŠVU v Mánese, už tradičné Slovenské výtvarné leto v Paláci VZP, tentoraz s dielami rektora VŠVU prof. Jána Hoffstädtera a mladej výtvarníčky Doroty Sadovskej, alebo výstavu Jany Rehákovej-Lalovej v Paláci Hybernia.
Celkom unikátny je Projekt Vagón, ktorý štartuje už 26. marca a potrvá do 27. júna. V Slovenských dotykoch sme o ňom už podrobne informovali. Slovensko-český klub sa pri jeho realizácii spojil s Múzeom SNP v Banskej Bystrici, Českými dráhami a ďalšími subjektmi, medzi ktorými nechýbajú Federácia židovských náboženských obcí v ČR, či Múzeum rómskej kultúry v Brne. Vlak s expozíciou, venovanou holokaustu, sa zastaví na staniciach Praha, Plzeň, České Budějovice, Jihlava, Brno, Ostrava, Olomouc, Pardubice, Hradec Králové, Liberec, Ústí nad Labem a Terezín. Podobný ambiciózny projekt vzbudil už v minulom roku na Slovensku obrovskú pozornosť a videlo ho takmer šesťdesiattisíc návštevníkov, prevažne z radov školskej mládeže.
Pokračovať budú Kolokviá národnostných menšín a uskutoční sa už tretí ročník nesmierne úspešného komplexného projektu „Visegrad – Terra Interculturalis“, venovaného vzájomným národnostným menšinám v strednej Európe. Popri odbornej konferencii bude mať opäť i kultúrnu zložku, tentoraz výtvarnú.
A plánov je ešte veľa, veľa. Jednoducho – veríme, že aj trinástka bude presne taká šťastná, akú si ju urobíme.

Vladimír Skalský

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

01.04.2008