Vyhlásenie Slovensko-nemeckej únie


@ 01.04.2008, 06:53

PROTEST! Slovensko-nemecká únia vyzýva predstaviteľov všetkých slovenských krajanských spolkov a organizácií na celom svete, aby sa pridali k jej protestu a vyjadrili solidaritu a podporu pilíšskym Slovákom. Svoje stanoviská posielajte na mailovú adresu: mlynky@gportal.hu http://www.luno.hu/mambo/index.php?option=content&task=view&id=6714&Itemid= Vyhlásenie Slovensko-nemeckej únie ku kauze Slovenského domu v obci Mlynky Slováci v Nemecku, združení v Slovensko-nemeckej únii (SNÚ), s pobúrením vzali na vedomie správu o postupe maďarskej samosprávy v obci Mlynky a považuje ho za perzekúciu zástupcov občianskych združení slovenskej národnostnej menšiny. Prípad Slovenského domu v Mlynkoch je ďalším príkladom necitlivého politického zasahovania predstaviteľov maďarskej štátnej moci do spolunažívania občanov rôznych národností v krajine EÚ. SNÚ dôrazne protestuje proti tomuto odstrašujúcemu prípadu diskriminácie slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku. SNÚ vyzýva politické strany na Slovensku, aby prostredníctvom svojich europoslancov v Európskom parlamente iniciovali rozpravu k situácii slovenskej menšiny v Maďarsku, aby sa tak Európa konečne dozvedela celú pravdu o desaťročia pretrvávajúcom asimilačnom tlaku maďarskej štátnej moci voči slovenskej národnostnej menšine. Je odsúdeniahodné, že sa predstavitelia štátnej moci uchyľujú k takémuto konaniu v 21. storočí práve v Maďarsku, ktoré nevynechá žiadnu príležitosť, aby nepoukázalo - aj na medzinárodných fórach - na zmeny v politike k maďarským menšinám v okolitých štátoch, najmä na Slovensku. SNÚ je plne solidárna s pilíšskymi Slovákmi a vyjadruje podporu ich legitimným snahám o zachovanie si svojej národnej, jazykovej a kultúrnej identity. SNÚ zároveň vyzýva predstaviteľov všetkých slovenských krajanských spolkov a organizácií na celom svete, aby sa pridali k jej protestu a vyjadrili solidaritu a podporu pilíšskym Slovákom. Dušan Klimo predseda SNÚ Svoje stanoviská posielajte na mailovú adresu: mlynky@gportal.hu