Február 1948
Slováci odchádzali do cudziny v rôznych obdobiach a z rôznych pohnútok. Februárové udalosti v roku 1948 mnohých Slovákov zasiahli natoľko, že sa rozhodli emigrovať. Z rakúskych táborov odchádzali do USA a Kanady, niektorí našli svoj nový domov v európskych krajinách. O februárovej emigrácii hovoríme s riaditeľkou Odboru kultúry Úradu vlády pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Ľubicou Bartalskou.
 

Ingrid Slaninková