Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8191 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2760 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2492 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3702 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1600 9%
Počet hlasujúcich: 18745
Február 1948
Slováci odchádzali do cudziny v rôznych obdobiach a z rôznych pohnútok. Februárové udalosti v roku 1948 mnohých Slovákov zasiahli natoľko, že sa rozhodli emigrovať. Z rakúskych táborov odchádzali do USA a Kanady, niektorí našli svoj nový domov v európskych krajinách. O februárovej emigrácii hovoríme s riaditeľkou Odboru kultúry Úradu vlády pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Ľubicou Bartalskou.
 

Ingrid Slaninková