Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8197 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2761 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18759

Vážení priatelia, členovia SZSZ,


mám dnes pre vás veľmi smutnú správu.

Včera, 20. februára, umrel v Nadlaku vo veku 58 rokov 1. podpredseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí, vynikajúci básnik, novinár, publicista, vydavateľ, neúnavný organizátor, môj priateľ a priateľ mnohých z vás, Ondrej Štefanko.

Narodil sa 18. marca 1949 v Temešváre, ale celý život – s výnimkou vysokoškolských štúdií – strávil v Nadlaku, kde ukončil základnú školu a lýceum v slovenskom jazyku. Vyštudoval fyziku a chémiu, čo bolo jeho hlavným zamestnaním až do roku 1989. Aktívne sa zúčastnil hnutia proti komunistickej diktatúre a po páde komunizmu ho zvolili do rumunského parlamentu ako predstaviteľa Slovákov. Založil prvý nezávislý časopis rumunských Slovákov Naše snahy a bol niekoľko rokov na čele Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku. Až do smrti bol predsedom Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku, ktorá je v súčasnosti najúspešnejším slovenským vydavateľstvom mimo územia Slovenskej republiky. Stal sa predsedom Únie slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych pracovníkov žijúcich mimo územia Slovenska. Okrem toho bol Ondrej Štefanko šéfredaktorom spoločného časopisu Slovákov z Maďarska, Rumunska a Juhoslávie Dolnozemský Slovák a dvojjazyčného (rumunsko-slovenského) kvartálnika Rovnobežné zrkadlá/Oglinzi paralele. Bol členom Zväzu rumunských spisovateľov, Spolku slovenských spisovateľov a Obce slovenských spisovateľov.  Bol autorom vyše desiatky básnických zbierok, dvoch kníh esejí i knihy rozprávok, prekladal zo slovenčiny do rumunčiny i naopak.

Píše sa mi ťažko, Ondrej Štefanko nám bude veľmi chýbať. Česť jeho pamiatke! 

Vladimír Skalský

predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

21.02.2008