Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8191 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2760 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2492 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3702 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1600 9%
Počet hlasujúcich: 18745
Úrad bilancoval
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí má za sebou druhý rok existencie – po roku etablovania sa do života bol ten uplynulý naplnený množstvom kvalitných podujatí. Spomeniem napríklad „Stálu konferenciu Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí“, ale aj veľmi zaujímavú konferenciu pod názvom „Kultúrne dedičstvo krajanov“. Podľa predsedníčky úradu - Vilmy Prívarovej - sa okrem kultúrnych a vydavateľských aktivít venovali aj vydávaniu osvedčení Slováka žijúceho v zahraničí.
 

Ingrid Slaninková