Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8196 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2760 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1601 9%
Počet hlasujúcich: 18755

Koruna má pätnásť rokov


Pred 15 rokmi na bankovkách čerstvo rozdelených republík bývalej česko-slovenskej federácie pribudli nové prvky. Slovenskí občania začali platiť federálnymi bankovkami, na ktorých bol slovenský kolok.Menová únia sa 8. februára 1993 definitívne skončila.

Prvé kolky prišli na Slovensko po vianočných sviatkoch 1992. Vyrobila ich kanadská tlačiareň cenín Canadian Bank Note. Kolkovanie zabezpečila Národná banka Slovenska a päť komerčných bánk. Bol na nich štátny znak a nápis Slovenská republika. Dňom menovej odluky sa zákonným platidlom na Slovensku stali dovtedy používané česko-slovenské mince a bankovky, ktoré boli v predstihu označené samolepiacimi kolkami. Podľa dohody totiž menová únia medzi štátmi bývalého Česko-Slovenska mala trvať aspoň šesť mesiacov. Okolkované boli federálne bankovky v hodnote 20, 50, 100, 500 a
1 000 korún.

Prvou slovenskou mincou bola desaťkorunáčka, uvedená do obehu v deň menovej odluky. Z bankoviek bola ako prvá emitovaná päťdesiatkorunáčka, ktorá bola vydávaná do obehu od 30. augusta 1993. Počas roka 1993 nasledovali ďalšie štyri bankovky: 20-, 100-, 500- a 1 000-korunáčka. Rad slovenských bankoviek bol uzavretý v roku 1995 emisiou bankoviek s hodnotou 200 a 5 000 korún. Tieto hodnoty neboli predtým súčasťou sústavy platidiel.

Pri rozdelení spoločného štátu sa stanovil pomer českej a slovenskej meny 1 : 1. Kurz sa však začal vyvíjať trhovo a naša mena začala strácať oproti svojej českej menovkyni. Pre svet bolo Slovensko totiž neznámou krajinou, pretože všetky dôležité hospodárske informácie boli sústredené v Prahe a investorom chýbali štatistické údaje o našej krajine. Okrem toho sa i pod úvodné oslabenie našej meny podpísala aj neprehľadná hospodárska politika, "divokú privatizáciu" a politiku v 90. rokoch, ktorá dostala krajinu takmer do izolácie. V roku 1997 sa meny začali k sebe približovať.

Od novembra 2005 sme v mechanizme výmenných kurzov ERM II, kde sa koruna musí pohybovať v stanovených mantineloch. Ide o jednu z podmienok na vstup do eurozóny. Dobré ekonomické výsledky Slovenska, snahy o vstup do Európskej únie a eurozóny, boli hnacím motorom posilňovania našej meny. Ak nám orgány Európskej únie prechod na jednotnú európsku menu odobria, koruna prestane byť národným platidlom 1. januára 2009.

iha

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

08.02.2008