Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8190 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2759 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2491 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3699 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1599 9%
Počet hlasujúcich: 18738

Krajanská politika po voľbách


             Čo treba vo vzťahu k najmenej jeden a pol miliónu Slovákov žijúcich v zahraničí urobiť? Predovšetkým sa namiesto súčasných paternalistických tendencií vrátiť k serióznemu dialógu s krajanmi, obnoviť napĺňanie dohody medzi Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Svetovým združením Slovákov v zahraničí tak, aby bola reprezentácia krajanov dôstojná. Rozhodne treba bez akejkoľvek diskriminácie podporovať všetky apolitické krajanské subjekty, ktoré o to prejavia záujem. Tie politické, no máme i také, ktorých hlavnou agendou je kampaň pre konkrétne strany, nech si platia tieto strany či ich sponzori. Je nevyhnutné zmodernizovať aj pohľad na to, kto sú zahraniční Slováci, aby sme vedeli pracovať aj s novou diaspórou, osobitne mladými profesionálmi v rôznych krajinách bez ohľadu na ich občianstvo či formálny trvalý pobyt. Podporu treba jednoznačne zvýšiť. Po minulých voľbách si vláda napísala do programového vyhlásenia zvýšenie podpory Slovákov v zahraničí na úroveň podpory národnostných menšín na Slovensku. Neurobila však v tomto smere prakticky nič a k sľubu sa nepriblížila ani zo štvrtiny.

         Treba doriešiť využitie vratky srbského dlhu voči Slovensku v prospech dolnozemských Slovákov, ako to sľúbil niekdajší premiér Peter Pellegrini. Nasledujúce vlády však najdôležitejší projekt v Srbsku nedokázali či nechceli zrealizovať, ten v Maďarsku zásadne skomplikovali administratívnymi chybami. Je tiež nevyhnutné vyriešiť problémy, ktoré boli spôsobené investičným projektom v Poľsku či Česku. Predovšetkým odstrániť diskrimináciu na základe retroaktívnych kritérií, ktorá vyplynula z novelizácie Zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí, ktorou sa v rámci mechanizmov, obsiahnutých v dohode so Svetovým združením Slovákov v zahraničí, už zaoberá Generálna prokuratúra SR. Samozrejme, najlepšie je odstrániť problém parlamentnou cestou. 

         Emblematické by bolo vrátiť sa k projektu Centra slovenského zahraničia v Bratislave, s ktorým prišlo Svetové združenie Slovákov v zahraničí. Bude trvalo predstavovať živú kultúru Slovákov zo zahraničia – folklór, hudbu, divadlo, výtvarné umenie, literatúru, ale aj gastronómiu. Na stole sú i ďalšie dôležité projekty, ako je Centrum česko-slovenskej vzájomnosti v Luhačoviciach.

         Treba vyhodnotiť aj spôsob volieb zo zahraničia tak. Ak má byť proces bezpečný, tajný, dôstojný a komfortný, ponúka sa ako riešenie asi predovšetkým hlasovanie na zastupiteľských úradoch a tiež po pricestovaní na Slovensku, čo dnes občania SR bez trvalého bydliska na Slovensku nemôžu.

         Na Slovensku sa hovorí: Práce ako na kostole!

 

                                                       

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

Vladimír Skalský (autor je predsedom Svetového združenia Slovákov v zahraničí) : 08.11.2023