Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8187 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2757 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2490 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3695 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1597 9%
Počet hlasujúcich: 18726

Ázia


ŠTÁT IZRAEL
MEDINAT ISRAEL 

Spolky, organizácie, inštitúcie

Združenie vysťahovalcov z Československa
Hitachduth Yotsei Czechoslovakia in Israel
15 Achad Haam St.
61297 Tel-Aviv
tel.: 00972-3-5172792
e-mail: csjews@zahav.net.il
URL: http://www.zchor.org/CZECH.htm

LIBANONSKÁ REPUBLIKA

Spolky, organizácie, inštitúcie

Asociácia absolventov českých a slovenských vysokých škôl v Libanone
Alumni Association of Czech and Slovak Republics of Lebanon
P.O.Box 14-5409 Mazraa, Beirut 1105 2040
tel.: 03-376 379
fax: 01 68 39 68
e-mail: pr@czechandslovakabsolvent-lb.org
www.czechandslovakabsolvent-lb.org

SÝRSKA ARABSKÁ REPUBLIKA

Spolky, organizácie, inštitúcie

Krajanský spolok Slovákov, Homs - Sýria
Margita Ghata, Inshaat, Homs - Sýria, P.O.Box 1334
Tel.: 00963 031 435 520
Fax: 00963 031 420 873
e-mail: Ghatasyr@scs-net.org

JAPONSKÉ CISÁRSTVO

Spolky, organizácie, inštitúcie

Slovak - Japanese Association, NGO
559-0001 Osaka, Suminoeku,
Kohama 2-10-47-507
Japan
Fax: +81-6-4701-7374
E-mail: info@japonsko.sk