Nastavenie paraboly na satelit ASTRA 3A


@ 26.01.2008, 20:15

K predošlím udajom ešte nech je uvedene, že satelit ASTRA 3A má horizontalny uhol 23,5°E (23,5 stupňa od juhu smerom na východ), vertikalny uhol je závislý od zemepisnej polohy v Europe, pre strednu Europa ca.30 - 35°. Nakoľko v strednej Európe je naj častejší príjem na satelite ASTRA 1C-D s horizontálnym uhlom 19,2°E, jedná sa o rozdiel vo vertikálnom nastavení iba ca. 4°. Velkosť paraboly o priemere 60 cm pri pomerne dobrých podmienkach postačí.