Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8197 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2762 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18760

Európa


BELGICKÉ KRÁĽOVSTVO
KONINKRIJK BELGIË / ROYAUME DE BELGIQUE

Spolky, organizácie, inštitúcie

Slovenský krajanský spolok v Belgicku
c/o Valéria Compernolle
avenue G. Bergmann 8
1050 Bruxelles
tel./fax: 0032-2-6734320
e-mail: kontakt@slovspolok.be
URL: http://www.slovspolok.be/

Slovenská katolícka misia
Rue Jenneval 10
1000 Bruxelles
Tel.: 0032-499-240071
E-mail: mail@skmbrussels.be
URL: www.skmbrussels.be

CYPERSKÁ REPUBLIKA
KYPRIAKÍ DIMOKRATÍA / KIBRIS CUMHURIYETI

Spolky, organizácie, inštitúcie

Spoločnosť priateľstva Cyprus-Slovensko
Society of Friendship Cyprus-Slovakia
P.O.BOX 57329
Limassol 3314
tel./fax: 0032-2-6734320
e-mail: emilalex@logos.cy.net


ČESKÁ REPUBLIKA

Spolky, organizácie, inštitúcie

Obec Slovákov v ČR
Bronzová 2024
P.O.Box 38
Pošta 54
155 00 Praha 5
tel.: 00420-251614449
e-mail: liptak@slovaci.cz 
URL: http://www.slovaci.cz

Klub slovenskej kultúry
Lipanská 873/4
13000 Praha 1
Tel.: 00420-224 215 085

Slovensko-český klub
Anastázova 6/15
169 00 Praha 6
tel.: 00420-224918483
fax: 00420-224919525
e-mail: vokusova@czsk.net
URL: http://www.czsk.net

Klub slovenských dotykov
M. Chlajna 1
370 05 České Budějovice
tel.: 00420-606-300001
fax: 00420-387318542
e-mail: klierova@spsstavcb.cz

ČeskoSlovenská scéna - Café Teatro Černá labuť
Na Poříčí 25
110 00 Praha 1
tel.: 00420-608885205
fax: 00420-222515771
e-mail: chamber@seznam.cz

Slovenské združenie LIMBORA
Gorazdova 3
120 00 Praha 2
tel.: 00420-224921350
fax: 00420-224 920 687
e-mail: info@limbora.cz
URL: http://www.limbora.cz

Folklórne združenie Púčik
Chodská 19 ch.
612 00 Brno
tel.:00420-549-248-588
fax: 00420-549-248-588
e-mail: pucik@slovaci.cz

Slovenský evanjelický a.v. cirkevný zbor v Prahe
V Jirchářích 14/152
110 00 Praha 1 - Nové Město
tel: 00420-222 716 864
e-mail: slovzbor.praha@ecav.cz
URL: http://www.ecav.cz/slovenskyzbor/

 

DÁNSKE KRÁĽOVSTVO
KONGERIGET DANMARK

Spolky, organizácie, inštitúcie

Spolok dánsko-slovenského priateľstva
Dansk-Slovakisk Venskabsforening

Karol Daučík
Turupsvej 18
5610 Assens
URL: www.danskslovakisk.dk

FRANCÚZSKA REPUBLIKA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Spolky, organizácie, inštitúcie

Spolok francúzsko-slovenského priateľstva
Association Amitié Franco-Slovaque
7 Place de l'Hôtel de Ville
F-60430 Noailles
tel./fax: 0033-3-44033411
e-mail: franco-slovaque@laposte.net

Združenie Slovensko
Association Slovensko
34, avenue du Bois
F-92190 Meudon
tel.: 0033-1-46269180
Fax: 0033-1-45345335
e-mail: slovmeud@aol.com

Spolok rodákov a priateľov z českých krajín a Slovenska
Association des Originaires et amis des pays Tcheques et Slovaque
43 rue de Lancry
F-75010 Paris
tel.: 0033-1-44840506
e-mail: contact@aots.com
URL: http://www.aots.com

Priatelia Normandie, Česka a Slovenska
Amitié Normande, Tchéque et Slovaque
12 rue Pasteur
14460 Colombelles
e-mail: ants.caen@wanadoo.fr
URL: http://www.ants-caen.com

AFTS Nancy
L'amitié Franco - Tchéco - Slovaque
91 f, avenue de Strasbourg
54000 Nancy
tel.: 0033-3-8332 8141

CHORVÁTSKA REPUBLIKA
REPUBLIKA HRVATSKA

Spolky, organizácie, inštitúcie

Zväz Slovákov
Savez Slovaka
Kralja Zvonomira 3 (PP39)
31 500 Našice
tel./fax: 00385-31-613433
URL: http://www.savez-slovaka.hr

Matica Slovenská Ilok
SKOS Ľudovíta Štúra v Iloku
Ivana Gorana Kovačića 85
HR-32 236 Ilok
tel.: 00385-32-596 130
fax: 00385-32-596 130
URL: http://www.msilok.sk

ÍRSKO
IRELAND 

Spolky, organizácie, inštitúcie

Slovenské centrum Írsko (SKC – IRL)
5 Blessington Street
Dublin 7
Republic of Ireland
tel. 00353 86057 3133
 
 

MAĎARSKÁ REPUBLIKA
MAGYAR KÖZTÁRSASÁG

Spolky, organizácie, inštitúcie

Celoštátna slovenská samospráva
Országos Szlovák Önkormányzat
Fadrusz u. 11/A
1114 Budapest
tel.: 0036-1-3868759, 4669463
fax: 0036-1-3864077
e-mail: oszo@slovaci.hu
URL: http://www.slovaci.hu/

Zväz Slovákov v Maďarsku
Magyarországi Szlovákok Szővetsége
Fadrusz u. 11/A
1114 Budapest
tel.: 0036-1-4668154
fax: 0036-1-3864077
e-mail: info@zsm.hu
URL: http://www.zsm.hu

Združenie slovenských spisovateľov a umelcov v Maďarsku
Magyarországi Szlovák Írok és Művészek Egyesülete
Nagymezö u. 49 fsz. 7/a
1065 Budapest VI.
tel.: 0036-1-3023572
e-mail: info@szlovakirok.hu
URL: http://www.szlovakirok.hu

Čabianska organizácia Slovákov
Csabai Szlovákok Szervezete
Kossuth tér 10
5600 Békéscsaba
tel./fax: 0036-66-321771
e-mail: szlovakhaz@mail.globonet.hu
URL: http://www.slovak.hu

Dom slovenskej kultúry
Szlovák kultúra háza
Kossuth tér 10
5600 Békéscsaba
tel.: 0036-66-321771
fax: 0036-66-441750
e-mail: szlovakhaz@mail.globonet.hu
URL: http://www.slovak.hu

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku
Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete
Szabó Dezső u. 42
5600 Békéscsaba
tel.: 0036-66-527390
fax: 0036-66-527391
e-mail: szki@mail.globonet.hu

Slovenská samospráva Budapešti
Fővárosi Szlovák kisebbségi Önkormányzat
Akadémia u. 1.
1054 Budapest
tel: 0036-1-3025117
e-mail: ssbp@ssbp.t-online.hu

Organizácia slovenskej mládeže v Maďarsku
Magyarországi Szlovák Fiatalok Szervezete
Kossuth tér 10.
5600 Békescsaba
tel./fax: 0036-66-441756
e-mail: maszfisz@yahoo.com

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NEMECKO
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Spolky, organizácie, inštitúcie

Slovensko-nemecká únia
Slowakisch-Deutsche Union
Postfach 2708
D-72764 Reutlingen
tel.: 0049-7121-23662
fax: 0049-7121-230066
e-mail: snuev@aol.com

Slovensko-nemecký kultúrny klub
Slovakisch-deutscher Kulturklub
Ing. Viera Vávrová
Riederstr. 46
D-80999 München
tel.: 0049-89-812 84 56
fax: 0049-89-812 62 76
e-mail: Vi46va@aol.com


Slovenská katolícka misia

Landsbergerstr. 39 - 80339 München

tel.:0049-89-500 35 10 Fax: 0049-89-500 35 126


Nemecko- česko a slovenská spoločnosť
Deutsch- Tschechische und Slowakische Gesellschaft e.V.
Postfach 08 04 08
D- 10004 Berlin
tel.: 0049-221-239-801
fax: 0049-221-214-486
e-mail: christoph.zoepel.lt@bundestag.de
URL: http://www.dtsg.de

NÓRSKE KRÁĽOVSTVO
KONGERIKET NORGE

Spolky, organizácie, inštitúcie

Nórsko-slovenský spolok
Norsk-Slovakisk Forening
Skogbrynet 39 D
N-0283 Oslo
e-mail: nsf@slovakia.no
URL: http://www.slovakia.no/nsf

Nórsko- slovenské združenie
Norsk- Slovakisk Forening Trondheim
Dronningens gt. 11
7011 Trondheim
tel.: 0047-7383-3930
fax: 0047-7383-3931
e-mail: post@nsf-trondheim.org
URL: http://nsf-trondheim.org

Norsk Slovakisk Forum
Spoločnosť priateľov Slovenska
Pilestredet Park 32
N–0176 Oslo
e-mail: jan.zima@online.no
URL: www.slovak.no

POĽSKÁ REPUBLIKA
RZECZPOSPOLITA POLSKA

Spolky, organizácie, inštitúcie

Spolok Slovákov v Poľsku
Towarzystwo Slowakóv w Polsce
Ul. Sw. Filipa 7/7
311 50 Kraków
tel.: 0048-12-6326604
fax: 0048-12-6341127
e-mail: zg@tsp.org.pl
URL: http://www.tsp.org.pl/

RAKÚSKA REPUBLIKA
REPUBLIK ÖSTERREICH

Spolky, organizácie, inštitúcie

Rakúsko-slovenský kultúrny spolok
Österreichisch-slowakischer Kulturverein
Otto-Bauer-Gasse 23/11
A-1060 Wien
T 0043-1 710 99 95
F 0043-1 5955799
e-mail: ingrid.konrad@atelierkonrad.at
URL: www.slovaci.at

Slovenský školský spolok SOVA
Slowakischer Schulverein
Otto-Bauer-Gasse 23/11
A-1060 Wien
T +43(0)1 5961315
F +43(0)1 5955799
e-mail:sova@slovaci.at
URL: www.slovaci.at

RUMUNSKO
ROMĂNIA

Spolky, organizácie, inštitúcie

Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku
Uniunea Democratica a Slovacilor si Cehilor din Romania
Str. Independentei Nr. 36
315 500 Nadlac
jud. Arad
tel./fax: 0040-257-473006
e-mail: udscr@inext.ro


Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku
Societatea Culturala si Stiintifica "Ivan Krasko"
Str. Independentei Nr. 36
315 500 Nadlac
jud. Arad
tel./fax: 0040-257-473006
e-mail: udscr@inext.ro

 

SRBSKO
SRBIJA

Spolky, organizácie, inštitúcie


Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny
Bulevar Mihajla Pupina 1/V
21000 Novi Sad
tel: 00381-21-420-079
fax: 00381-21-555-490
e-mail: radaslov@nspoint.net
URL: www.rada.org.yu

Matica slovenská v Juhoslávii
Maticka slovačka u Jugoslaviji
M. Tita 18
21470 Bački Petrovac
tel.: 00381-21-780248
e-mail: msjbp@EUnet.yu

Spolok vojvodinských slovakistov
Filozofski Fakultet
Stevana Musiča 24
21000 Novi Sad
tel.: 00381-21-58657
e-mail: slovak@unsff.nsac.yu

Asociácia slovenských pedagógov
Asocijacija slovačkih pedagoga
Ul. XIV. VÚSB 12
21 470 Báčsky Petrovec
tel. 00381 21 780 167
e-mail: boldocka@EUnet.yu

Galéria insitného umenia
Galerija naivne umetnosti
Maršala Tita 46
262 10 Kovačica
tel.: 00381-13-661 112
e-mail: ofiice@art.covacica.co.yu
URL: http://www.artkovacica.co.yu

SKUS P. J. Šafárika
ul. Karadžiča 2
21 000 Novi Sad
tel.: 00381-21-244 59
e-mail: safarik@neobee.net
URL: http://www.safarik.org.yu

Spolok pre zachovávanie tradícií Kysáča, Etnokys
Trg. Komenskog 2
21 211 Kysáč

ŠVAJČIARSKA KONFEDERÁCIA
SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT

Spolky, organizácie, inštitúcie

Združenie Slovákov vo Švajčiarsku
Vereinigung der Slowaken in der Schweiz
Postfach 1271
CH-8021 Zürich
tel.: 0041-6-287-417-61
fax: 0041-22-3002835
e-mail: zsvs@bluewin.ch

Slovensko-švajčiarsky kultúrny klub
Slowakisch-Schweizerischer Kulturklub
Postfach 414
CH-3000 Bern 25
tel.: 0041-31-98125470

Asociácia Centeuro - Slovenský pavilón
L'association centeuro - Slovaque Pavillon
15, Rue des Savoises
1205 Geneve
tel./fax: 0041-22-7551344
e-mail: centeuro@slovaquie.ch
URL: http://www.slovaquie.ch

ŠVÉDSKE KRÁĽOVSTVO
KONUNGARIGET SVERIGE

Spolky, organizácie, inštitúcie

Švédsko-slovenský spolok
Svensk Slovakisk Förening
D.D: Valhallavägen 36
S-11436 Stockholm
e-mail: dusan.daucik@chello.se

Švédsko-česko-slovenský spolok
Svensk-Tjeckisk-Slovakiska Föreningen STSF
Box 151 56
S-10465 Stockholm
tel.: 0046-8-86 29 96
fax: 0046-8-7794977
URL: http://www.geocities.com/stsfse/

Sällskapet Milan Rufus vänner
Spoločnosť priateľov Milana Rúfusa
c/o Nadja Hammarberg
Gilsätragr. 20
127 036 Stockholm

TALIANSKA REPUBLIKA
REPUBBLIKA ITALIANA

Spolky, organizácie, inštitúcie

Združenie krajanov a priateľov Slovenska v Miláne
Associazione dei Connazionali e degli Amici della Slovacchia a Milano
Via E. De. Amicis 12
20077 Melegnano - Mi
tel.: 0039-02-98333450
e-mail: zkps.mi@tiscali.it
URL: http://web.tiscali.it/zkpsmi

MY @ VY – Združenie priateľov Slovenska
c/o Maja Straková
Corso Vittorio Emanuele II. 30
10123 Torino
Tel.: 00393394758919
e-mail: strakova@tin.it

Taliansko-slovenská kultúrna asociácia TATRA
Associazione culturale italo-slovacca TATRA
c/o Ľuboslava Harabinova (Jela Harabin)
Via Torquato Tasso 169i
80 127  Napoli
Taliansko
e-mail: associazionetatra@libero.it

UKRAJINA
UKRAINA

Spolky, organizácie, inštitúcie

Oblastná kultúrno-osvetová organizácia Matice slovenskej na Zakarpatsku
Oblasna kuľturno-osvitnja organizacija Matica slovenska na Zakarpatti
Šumna 26/3
88000 Užhorod
tel./fax: 00380-312-612086
e-mail: rokada@westportal.net

Slovenská spoločnosť M. R. Štefánika
Litovská 17/1
P.O.Box 10714
79034 Ľvov
tel.: 00380-322-270 68 96

Spoločnosť Slovákov Ľ. Štúra v Zakarpatsku
Gagarinova 14
295119 Storožnica-Jovra
tel.: 00380-31 22 732 594

Užhorodský spolok Slovákov
ul. Dendeši 138
88001 Užhorod
tel.: 00380-312-612789
e-mail: Latkouzg@mail.ru

Zakarpatský kultúrno-osvetový spolok slovenských žien Dôvera
ul. Kavkazská 15/22
88 000 Užhorod
tel.: 00380-312-242436
e-mail: trust@westportal.net

Spolok slovenskej inteligencie v Zakarpatsku
Dobrjanskeho 10/30
88 000 Užhorod
tel.: 00380-312-230861

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

Spolky, organizácie, inštitúcie

Slovenský kruh vo Veľkej Británii
Slovak Circle in Great Britain
156 Fitzjohn Avenue, Barnet
EN5 2HP Hertfordshire
tel.: 0044-181-4470151
e-mail: skvb@slovexim.globalnet.co.uk

Slovenské centrum
Slovak Centre in the UK
P.O.BOX 42946
London SW12 9YD
tel.: 0044-796-879-5603
e-mail: info@slovakcentre.co.uk
URL: www.slovakcentre.co.uk

Združenie britských Čechov a Slovákov
British Czech and Slovak Association
522 Finchley Road
London NW3 2LD
tel./fax: 0044-20-84581777
e-mail: bcsa@bcsa.co.uk
URL: http://www.bcsa.co.uk