Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8197 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2762 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18760

CS kontakty a kontexty


 Medzi českou a slovenskou literatúrou sú čulé kontakty, obe tvoria, ako to nazýva literárna teória, spoločný kontext. To platí však najmä pre staršiu a strednú generáciu tvorcov. U najmladšej generácie sa môžu tieto väzby pomaly vytrácať, a to aj spoločne s jazykovými kompetenciami, s pasívnym bilingvizmom najmä u najmladšej generácie českej mládeže v západnej časti republiky (situácia na Morave je vzhľadom na geografickú blízkosť aj ďalšie faktory priaznivejšia). To je dôvod, prečo sa projekt Slovak & Czech World Network zameral formou literárnych večerov na najmladšiu generáciu tvorcov, okrem iného na víťaza literárnych súťaží. Preto tie kľúčové pojmy, kontakty a kontexty uvádzame v názve provokatívne v globalizovanej podobe, ako to zodpovedá životnému rámcu (nie nevyhnutne ich postojom) najmladších tvorcov, avšak s vyznačením toho spoločného C-S v každom slove, teda CS: ContactS, ContextS. Realizuje sa s podporou Fondu na podporu umenia.
 

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

(lw) : 23.02.2023